O.M.F.P. nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional” si “Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”

In M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional” si “Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”.
Din cuprins.
ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) “Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”, prevazut in anexa nr. 1;
b) “Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”, prevazut in anexa nr. 3.
ART. 2
Instructiunile de completare, caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 lit. a) sunt prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
(1) In vederea efectuarii platii taxei pe valoarea adaugata, persoanele impozabile nestabilite in Romania si scutite, in conditiile legii, de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania vor depune “Cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”.
(2) Cererea prevazuta la art. 1 lit. a) se depune de catre persoanele impozabile la registratura organului fiscal teritorial in raza caruia a avut loc operatiunea taxabila, denumit in continuare organ fiscal competent, sau prin posta, pana cel tarziu in ultima zi a lunii in care s-au efectuat livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.
(3) Decizia prevazuta la art. 1 lit. b) se completeaza de catre organul fiscal competent, potrivit datelor inscrise in cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional si depusa de persoanele prevazute la alin. (1), fiind aprobata de catre conducatorul organului fiscal competent.
(4) Decizia privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional se emite de catre organul fiscal competent in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar celalalt exemplar se pastreaza de catre organul fiscal competent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
(5) Decizia se inregistreaza intr-un registru special al persoanelor impozabile nestabilite in Romania, scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, atunci cand efectueaza ocazional in Romania operatiuni taxabile pentru care este obligata la plata TVA.
ART. 4
Pana cel tarziu in data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea prevazuta la art. 1 lit. a), organul fiscal competent va comunica persoanei prevazute la art. 3 alin. (1) Decizia privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.
ART. 5
Persoana impozabila nestabilita in Romania si care este scutita de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania va achita suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au efectuat operatiunile impozabile.
ART. 6
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close