Modelul si continutul formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”

In M. Of. nr. 85 din 2 februarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Se aproba modelul si continutul formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), precum si institutia publica prevazuta la art. 296^3 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, pana la data de 15 februarie 2011, declaratia prevazuta la alin. (1).
    (3) Declaratia-inventar se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 2.
    (4) Declaratia-inventar se depune si pe un formular editat sau descarcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, de la adresa www.cnas.ro. Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate insotit de certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent.
    ART. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 3
    Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close