Modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

In M. Of. nr. 79 din 31 ianuarie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.
Din cuprins:
    Prin adoptarea la sfarsitul anului 2010 a Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei a fost instituita o noua alocatie familiala care reprezinta rezultatul consolidarii a doua alocatii anterioare, respectiv alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, cu modificarile ulterioare, care s-a abrogat.
    Pentru cele doua alocatii mentionate plata dreptului se efectua in luna curenta pentru luna curenta, iar prin abrogarea acestora si instituirea unei alte alocatii, familiile sarace cu copii care beneficiau anterior de alocatia familiala complementara sau de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala vor ramane pentru o perioada fara aceasta sursa de venituri destinata cresterii copiilor.
    Alocatia pentru sustinerea familiei, potrivit Legii nr. 277/2010 se acorda, ca drept, cu luna urmatoare depunerii cererii, aceasta insemnand ca cel putin in luna ianuarie 2011 familiile sarace cu copii nu vor beneficia de nicio forma de sprijin similara.
    Astfel s-a ajuns in situatia ca persoanele care anterior beneficiau de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, cu modificarile ulterioare (alocatii care se acordau in luna curenta pentru luna curenta), si care urmau sa beneficieze si de cele ale Legii nr. 277/2010 (alocatie care se acorda in luna urmatoare celei a depunerii cererii) sa nu poata beneficia de posibilitatea de a le fi acordat dreptul in luna ianuarie 2011.
    Tinand cont de grupul-tinta vizat, in vederea crearii posibilitatii ca toate persoanele indreptatite sa poata beneficia de prevederile Legii nr. 277/2010 incepand cu luna ianuarie 2011, in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate ating nivelul de trai al categoriilor de beneficiari si vizeaza un interes public, aceasta constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 16, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 16
    (1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, evaluarea socioeconomica a familiei, prin ancheta sociala.
    (2) Ancheta sociala se efectueaza, in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.”
    2. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 18
    Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna inregistrarii/depunerii cererii.”
    3. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 20
    Plata drepturilor pentru alocatie se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close