Modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal. Reguli de definitivare a impozitului pe profit aferent anului 2010

feature photo

Ministerul Finantelor Publice a  postat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, proiectul de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc aprobate prin Hotararea nr. 870/2009.

 Prevederile cuprinse in proiectul de hotarare se refera la impozitul pe profit, impozitul pe dividend, impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe veniturile realizate din Romania de nerezidenti, impozitul pe reprezentante, TVA, accize, jocuri de noroc.

 Textul proiectului de hotarare poate fi consultat aici

 Nota de fundamentare poate fi consultata aici

 Redam in continuare prevederile referitoare la definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2010:

 “992. In aplicarea prevederilor art. 34 alin.(16) si (17) din Codul fiscal, contribuabilii obligati la plata trimestriala a impozitului pe profit depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 numai daca, pana la data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel putin intr-un trimestru. Contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim au datorat, in cele trei trimestre, impozit pe profit, depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.

Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin.(16) si (17) din Codul fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin.(1) lit.a) si alin.(5) din Codul fiscal, calculeaza in Registrul de evidenta fiscala impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 in vederea efectuarii comparatiei cu impozitul minim recalculat in mod corespunzator pentru aceasta perioada. In cazul in care, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mare decat impozitul pe profit, acesti contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010. In cazul in care, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mic decat impozitul pe profit, acesti contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.

Contribuabilii care depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010, vor avea in vedere urmatoarele:

a) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin exceptie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, depunerea declaratiei privind impozitul pe profit si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, se efectueaza pana la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010, contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:

– pana la data de 25 februarie 2011, contribuabilii care definitiveaza perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010, pana la acesta data, situatie in care, pentru trimestrul IV, prin declaratia 100 nu se declara impozitul pe profit;

– pana la data de 25 aprilie 2011, situatie in care sunt aplicabile prevederile art. 34 alin.(10) din Codul fiscal, respectiv, pentru trimestrul IV, prin declaratia 100 se declara impozitul pe profit la nivelului impozitului calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2010.

993. In aplicarea prevederilor art.34 alin.(16) si (17) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, respective 1 octombrie – 31 decembrie 2010, se vor avea in vedere urmatoarele:

a) cheltuielile deductibile limitat se stabilesc in functie de baza de calcul corespunzatoare, aferenta fiecarei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioada fiind definitive;

b) pentru aplicarea prevederilor Titlului VI ˝Taxa pe valoarea adaugata˝ referitoare la colectarea taxei aferente depasirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectata se calculeaza asupra depasirii plafonului aferent fiecarei perioade, prin insumarea acestora;

c) pentru determinarea limitei fiscale a cheltuielilor prevazute la art. 21 alin.(3) lit.j) si k) si la art. 21 alin.(4) lit.s) din Codul fiscal, in situatia in care limita de 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro nu este depasita in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 limitele respective se vor determina ca diferenta intre 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro si limitele pana la care cheltuielile respective au fost deduse in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010;

d) provizioanele fiscale prevazute la art. 22 din Codul fiscal, se deduc la calculul profitului impozabil in fiecare perioada daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

e) limita de deducere a rezervei legale se stabileste in functie de baza de calcul corespunzatoare, aferenta fiecarei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioada fiind definitive;

f) gradul de indatorare potrivit prevederilor art. 23 din Codul fiscal, se determina luand in calcul capitalul imprumutat si capitalul propriu aferente fiecarei perioade, astfel:

– pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul acestei perioade;

– pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul si sfarsitul acestei perioade;

g) in aplicarea prevederilor art. 31 din Codul fiscal, veniturile si cheltuielile realizate in anul 2010 de o persoana juridica romana prin intermediul unui sediu permanent situat intr-un stat strain, se vor lua in calcul la determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2010, prin inscrierea veniturilor si cheltuielilor la rd.11, respectiv rd.12, in declaratia privind impozitul pe profit aferenta acestei perioade.

h) in aplicarea prevederilor art. 192 din Codul fiscal, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010, profitul investit in aceasta perioada reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, din care se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010.

994. In aplicarea prevederilor art. 34 alin.(18) din Codul fiscal, pierderea fiscal aferenta perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 se recupereaza, din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, potrivit art. 26 din Codul fiscal, perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 fiind considerata primul an de recuperare a pierderii fiscale.

Pierderea fiscala aferenta perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2010 se recupereaza potrivit art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, din profiturile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, respectiv 5 ani consecutivi in cazul pierderilor realizate prin intermediul unui sediu permanent situat intr-un stat strain.

Pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal in sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani, consecutivi.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close