Noul formular 300

În M. Of. nr. 91 din 4 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP: 14.13.01.02, prevazut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 5
    Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza începand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2011.
    ART. 6
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 8
    La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.245/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010.
    ART. 9
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close