Obiectul contestatiei administrative

feature photo

Autor:

Ioana Maria Costea, prep.univ.dr, Univ. Al.I. Cuza, Facultatea de Drept

Obiectul contestatiei administrative il constituie actele admi­nistrativ-fiscale (e.g. decizia de impunere, decizia de masuri) prin care s-au dispus masuri ca urmare a constatarilor din cadrul inspec­tiei fiscale, consemnate in actele de control (e.g. raport final, proces­verbal de control, nota de constatare).

In acest sens, a se vedea: C.A. Bucuresti, s. cont. adm. fisc., dec. nr. 241/2005: „Cum prin decizia emisa de D.G.F.P. M.B. s-a constatat ca in cauza nu sunt contestate masuri dispuse prin actele de control sau impunere incheiate de organele M.F.P., in mod corect s-a retinut de catre instanta de fond, prin sentinta atacata, faptul ca cererea reclamantului de anulare a acestei decizii este neintemeiata”.

Termenul de depunere a contestatiei este de 30 de zile. [art. 207 alin. (1) C.proc.fisc.]. Termenul se calculeaza de la data comunicarii actului administrativ-fiscal.

In acest sens, a se vedea: C.A. Bucuresti, s. cont. adm. fisc., dec. nr. 11/2005: „Curtea nu va retine sustinerile din motivele de recurs, in sensul ca s-a formulat contestatia in termen in raport de data comunicarii anexelor actului de control (proces-verbal de control), deoarece termenul de decadere de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de control a inceput sa curga de la data comunicarii procesului-verbal din 13 aprilie 2001, si nu de la data comunicarii anexelor”.

Proba datei comunicarii se realizeaza in conditiile dreptului comun, fiind un element de fapt.

Comunicarea se face in conditiile art. 44 C.proc.fisc., catre contribuabil – personal ori prin reprezentant – sau prin publicitate. Comunicarea pentru a produce efecte juridice trebuie sa priveasca actul administrativ fiscal generator de efecte juridice – decizia organului fiscal – si nu alte inscrisuri emise de administratia fiscala.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Inspectia fiscala. Reglementare. Doctrina. Jurisprudenta. Editia 2, autor Ioana Maria Costea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close