Masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

In M. Of. nr. 104 din 9 februarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant.
Din cuprins:
    ART. 1
    Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul preuniversitar se aplica dispozitiile privind organizarea, functionarea sistemului de invatamant si desfasurarea procesului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010 – 2011.
    ART. 2
    Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfasurare a examenelor nationale, calendarul de desfasurare a admiterii in clasa a IX-a si graficul examenelor de certificare a competentelor profesionale se aproba anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    ART. 3
    Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1/2011, in invatamantul superior se aplica dispozitiile privind organizarea, desfasurarea si functionarea sistemului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului universitar 2010 – 2011.
    ART. 4
    Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite instructiuni pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.
    ART. 5
    Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul preuniversitar prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 6
    Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul superior prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 7
    Directiile generale, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

             Masuri tranzitorii privind invatamantul preuniversitar

    ART. 1
    Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura fondurile necesare pentru acordarea bursei scolare “Guvernul Romaniei” pana la finalizarea ciclului gimnazial de catre elevii carora li s-a acordat bursa pana la data intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011.
    ART. 2
    Planurile-cadru si programele scolare pentru invatamantul preuniversitar aprobate pana la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010 – 2011 raman valabile pana la modificarea curriculumului national. Calendarul de intrare in vigoare a noului curriculum se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    ART. 3
    In sistemul national de invatamant, unitatile de invatamant de stat dobandesc personalitate juridica in conditiile prevazute la art. 19 si art. 45 alin. (5) si (6) din Legea nr. 1/2011, incepand cu anul scolar 2011 – 2012.
    ART. 4
    Pana la intrarea in vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor in invatamantul liceal poate fi, dupa caz, de 4 ani sau de 5 ani si este stabilita de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
    ART. 5
    Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (2) – (4) din Legea nr. 1/2011 se realizeaza incepand cu anul scolar 2011 – 2012.
    ART. 6
    Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizeaza incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011 – 2012.
    ART. 7
    Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, conditiile de ocupare a functiilor didactice sunt cele prevazute de dispozitiile aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010 – 2011.
    ART. 8
    Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare in invatamantul preuniversitar se realizeaza conform dispozitiilor aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010 – 2011.
    ART. 9
    Pana la formarea corpului national de experti, ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control se poate realiza prin detasare in interesul invatamantului, cu respectarea dispozitiilor aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010 – 2011.
    ART. 10
    (1) Departamentele pentru pregatirea personalului didactic isi continua activitatea pana la sfarsitul anului universitar 2011 – 2012.
    (2) Modulul 1 al departamentului pentru pregatirea personalului didactic intra in lichidare incepand cu anul universitar 2011 – 2012.
    (3) Inmatricularea la modulul 2 se face si in anul universitar 2011 – 2012, acesta intrand in lichidare incepand cu anul universitar 2012 – 2013.
    ART. 11
    (1) Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar care indeplineste varsta de pensionare pe parcursul anului scolar 2010 – 2011 se pensioneaza la data incheierii anului scolar.
    (2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv a inspectoratului scolar.
    ART. 12
    Directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar care ocupa functii de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national trebuie sa opteze, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru functia de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar sau pentru functia politica.
    ART. 13
    Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal pana la sfarsitul anului scolar 2010 – 2011.
    ART. 14
    Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplica, incepand cu data de 1 septembrie 2011, absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar.
    ART. 15
    Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplica in conformitate cu instructiunile pentru punerea in aplicare a acestuia emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ANEXA 2

                 Masuri tranzitorii privind invatamantul superior

    ART. 1
    Structura, organizarea si functionarea institutiilor de invatamant superior se mentin asa cum au fost aprobate la inceputul anului universitar 2010 – 2011, pana la intrarea in vigoare a noilor carte universitare si aprobarea structurii universitatilor pe facultati prin hotarare a Guvernului.
    ART. 2
    Programele de studii universitare de master, organizate in conditiile legii si aflate in derulare la forma de invatamant la distanta, intra in lichidare si nu se mai organizeaza admitere incepand cu anul universitar 2011 – 2012.
    ART. 3
    Obligatia universitatilor de a asigura un minim de 30% din locurile de practica necesare, dintre care cel putin 50% in afara universitatilor, prevazuta la art. 150 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, se aplica incepand cu anul universitar 2011 – 2012.
    ART. 4
    Senatul universitar poate infiinta duble specializari in conformitate cu art. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai dupa evaluarea de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si autorizarea respectivelor programe.
    ART. 5
    Institutiile de invatamant superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011 – 2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in urma evaluarii ARACIS, pana la data organizarii admiterii, dar nu mai tarziu de 1 septembrie 2011.
    ART. 6
    Programele de studii universitare de master intrate in procedura de evaluare anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011 urmeaza sa fie evaluate in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data inceperii evaluarii.
    ART. 7
    Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate in derulare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011 se desfasoara si se finalizeaza in conditiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobarii acestora.
    ART. 8
    (1) Studiile postuniversitare organizate, in conditiile legii, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011 si aflate in derulare intra in lichidare si nu se mai organizeaza admitere.
    (2) Organizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua se vor organiza incepand cu anul universitar 2011 – 2012, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
    ART. 9
    Prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplica incepand cu semestrul al II-lea al anului universitar 2010 – 2011, cu exceptia contractelor la cumul incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulandu-se pana la finalizarea lor, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului universitar 2010 – 2011.
    ART. 10
    Prevederile art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplica incepand cu anul universitar 2011 – 2012.
    ART. 11
    Functia didactica de preparator universitar prevazuta de statele de functii corespunzatoare anului universitar 2010 – 2011 se mentine pana la indeplinirea conditiilor prevazute de art. 362 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, dar nu mai tarziu de termenul prevazut de art. 362 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 12
    Cadrele didactice din invatamantul superior care se pensioneaza, in conformitate cu art. 289 alin. (1), inaintea finalizarii anului universitar 2010 – 2011 isi pot continua activitatea aferenta anului universitar 2010 – 2011 dupa pensionare, fara aprobarea senatului universitar prevazuta la art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, pana la finalizarea anului universitar 2010 – 2011.
    ART. 13
    In cazurile prevazute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt platite fie in regim de plata cu ora, fie prin contractele la cumul incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicandu-se art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close