Modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”

In M. Of. nr. 101 din 8 februarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 86/344/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Declaratia-inventar se depune si pe un formular editat sau descarcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro. Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate.”
    2. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    “(5) Datele privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele prevazute la alin. (2) in perioada 2006 – 2010, aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali, se transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.”
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close