Sunt neconstitutionale prevederile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic in masura in care impiedica accesul la justitie pentru incalcari de ordin procedural

In M. Of. nr. 118 din 16 februarie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1614/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Din cuprins:
    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicata de Dumitru Popovici in Dosarul nr. 5.208/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 128/1997. In acest sens, arata ca aceste dispozitii de lege impiedica nejustificat accesul la justitie al persoanei sanctionate disciplinar.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 24 februarie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 5.208/30/2008, Curtea de Apel Timisoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Exceptia a fost ridicata de Dumitru Popovici cu prilejul solutionarii recursului formulat de Universitatea “Tibiscus” din Timisoara impotriva Sentintei civile nr. 1.199 din 16 aprilie 2009, pronuntata de Tribunalul Timis in Dosarul nr. 5.208/30/2008.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile de lege criticate, prevazand ca pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de invatamant superior se aplica, in caz de abatere disciplinara, masura revocarii sau suspendarii, fara drept de contestatie, contravin art. 21 din Constitutie, care consacra accesul liber la justitie.
    Curtea de Apel Timisoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
    Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, dispozitii potrivit carora “Pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de invatamant superior se aplica, fara drept de contestatie, prevederile art. 74 alin. (2) si (3)”.
    In realitate, Curtea constata ca autorul exceptiei are in vedere doar sintagma “fara drept de contestatie”, astfel ca urmeaza a se pronunta doar cu privire la constitutionalitatea acestei sintagme.
    Autorul exceptiei considera ca acest text de lege contravine dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 123 din Legea nr. 128/1997 reglementeaza ipoteze diferite referitoare la modul de stabilire a sanctiunilor disciplinare in cazul personalului didactic, didactic auxiliar, al personalului de conducere, de indrumare si de control si la modul de comunicare a acestor sanctiuni in functie de categoriile de personal didactic carora li se adreseaza.
    In acest context, dispozitiile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 stabilesc ca, in cazul persoanelor care ocupa functii de conducere eligibile in institutiile de invatamant superior, se vor aplica, fara drept de contestatie, prevederile art. 74 alin. (2) si (3) din aceeasi lege, referitoare la revocarea sau suspendarea din functie. Astfel, persoana care a savarsit abaterea disciplinara va fi supusa unei proceduri de revocare prin parcurgerea aceleiasi proceduri ca si cea necesara numirii sale in functie, respectiv prin supunere la votul secret al electorilor. De asemenea, ministrul invatamantului poate suspenda din functie rectorul unei institutii de invatamant superior de stat sau particular, suspendare ce va fi supusa validarii de catre senatul universitar prin vot.
    Ambele masuri sunt supuse electorilor, care au dreptul de a decide pastrarea sau revocarea din functie a celui care ocupa functia de conducere, avand in vedere ca numirea s-a facut, in mod simetric, prin votul majoritatii acestora. De altfel, aceasta este o forma de manifestare a autonomiei universitare, care implica, intre altele, si posibilitatea alegerii in functii de conducere a acelor persoane care pot reprezenta si realiza cel mai bine obiectivele institutiei de invatamant, asa cum reiese din dispozitiile art. 92 alin. (3) lit. f) din Legea invatamantului nr. 84/1995. Pentru aceste ratiuni, decizia de revocare nu poate fi contestata, fapt ce nu are semnificatia unei incalcari a accesului liber la justitie.
    Pe de alta parte insa Curtea constata ca dispozitiile art. 74 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 stabilesc un cadru procedural in care se aplica masura revocarii sau a suspendarii, astfel incat legalitatea acestor masuri este conditionata de respectarea acestor reguli procedurale. Astfel, se arata ca “Persoana aflata intr-o functie de conducere poate fi revocata din functie prin procedura folosita pentru alegere, la initiativa unei treimi din numarul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie”. De asemenea, in cazul suspendarii se prevede obligatia justificarii temeinice in scris a masurii, precum si obligatia senatului de a valida sau a invalida aceasta decizie in termen de 30 de zile. Invalidarea se face daca este intrunit votul a doua treimi din numarul total al membrilor senatului universitar impotriva masurii suspendarii. In cazul validarii insa se declanseaza procedura de alegere a noului rector. In sfarsit, legea interzice declansarea procedurii suspendarii in perioada vacantelor universitare.
    Eficienta juridica a acestor prevederi, care reprezinta o garantie pentru respectarea drepturilor persoanei revocate sau suspendate din functie, nu poate fi asigurata decat in masura in care legalitatea procedurii este susceptibila de a fi supusa controlului instantelor de judecata. Asa fiind, imposibilitatea contestarii acestor proceduri, prevazuta de art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, reprezinta, din aceasta perspectiva, o evidenta incalcare a accesului la justitie.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Dumitru Popovici in Dosarul nr. 5.208/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale si constata ca prevederile art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sunt neconstitutionale in masura in care impiedica accesul la justitie pentru incalcari de ordin procedural.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 16 decembrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close