Informarea prealabila mai e obligatorie sau nu?

feature photo

Autor:

Horatiu Sasu, jurist si economist, consultant in afaceri

 

Art. 17 C.muncii

Regula

(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

Exceptia

(11) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

 Aparent exceptia paralizeaza regula: odata cu incheierea contractului individual de munca, salariatul pare ca nu mai are dreptul de a se plange ca i s-a refuzat dreptul la informare. Exista o discutie daca prezumtia („se considera indeplinita”) este absoluta (nu poate fi rasturnata prin proba contrara) sau relativa (poate fi rasturnata prin mijloacele de proba admise de lege), drept pentru care SFaTUIM sa se alcatuiasca, chiar cu cateva minute inainte de semnarea contractului de munca, o informare prealabila, al carei model vi-l punem la dispozitie dupa prezentarea prevederilor legale in extras.

 Art. 17 alin. (2) C.muncii

Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului;

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;

g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;

h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;

l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

m) durata perioadei de proba.

 Atentie!

 1. Elementele din informarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.

2. Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) de mai sus in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.

3. La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni. Acest tert poate fi: avocat, consilier, prieten, ruda, parinte (mai ales pentru tinerii care se angajeaza pentru prima data si in special pentru cei intre 15 si 16 ani, al caror contract este valabil doar daca au si acordul parintilor). Nu exista obligatia angajatorului de a-l informa pe salariat ca poate fi asistat.

4. Atentie la consecinte!

 Art. 19 C.muncii

in situatia in care angajatorul nu isi executa obligatia de informare prevazuta la art. 17 si 18, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.

Pentru mai multe detalii, va recomandam cartea Derularea corecta a raporturilor de munca, autor Horatiu Sasu, pret redus: 21,17 lei!

Pentru a cumpara cartea click aici

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close