Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat

In M. Of. nr. 137 din 23 februarie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003.

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat

    ART. 1
    Categoriile de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, care pot fi finantate de la bugetul de stat, sunt urmatoarele:
    a) cheltuieli cu personalul;
    b) cheltuieli cu logistica;
    c) cheltuieli de deplasare;
    d) cheltuieli indirecte (regie).
    ART. 2
    In contractele de finantare incheiate in vederea realizarii proiectelor se va preciza alocarea de sume pentru destinatiile prevazute la art. 1.
    ART. 3
    Cheltuielile cu personalul includ:
    a) salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii;
    b) contributii aferente salariilor si veniturilor asimilate acestora, potrivit legii.
    ART. 4
    Cheltuielile cu logistica includ:
    a) cheltuieli de capital;
    b) cheltuieli privind stocurile;
    c) cheltuieli cu servicii executate de terti.
    ART. 5
    Cheltuielile de capital includ:
    a) imobilizari corporale: dotari, echipamente, mobilier, calculatoare si accesorii si altele asemenea, conform legii;
    b) imobilizari necorporale: programe de calculator, licente, brevete si altele asemenea, conform legii.
    ART. 6
    Cheltuielile privind stocurile includ:
    a) materii prime;
    b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizati direct in cadrul proiectului, piese de schimb, seminte si materiale de plantat sau furaje;
    c) obiecte de inventar;
    d) materiale nestocate;
    e) energia si apa utilizate in mod direct in cadrul proiectului;
    f) organisme vii, plante sau animale.
    ART. 7
    Cheltuielile cu serviciile executate de terti includ:
    a) intretinerea si reparatiile, incluzand amenajarea spatiilor;
    b) redevente, locatii de gestiune si chirii utilizate in mod direct in cadrul proiectului, incluzand inchirierea de spatii pentru organizarea de manifestari stiintifice si inchirierea de echipamente, aparatura sau autovehicule necesare proiectului;
    c) transportul de bunuri;
    d) cheltuieli postale si pentru telecomunicatii utilizate in mod direct in cadrul proiectului;
    e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului;
    f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicatii, baze de date si alte surse de informare;
    g) cheltuieli de publicare;
    h) servicii pentru teste, analize, masuratori si altele asemenea;
    i) servicii informatice;
    j) servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica;
    k) servicii de intretinere a echipamentelor utilizate in cadrul proiectului;
    l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestari stiintifice prevazute in contractul de finantare si in limitele prevazute in contract;
    m) servicii de multiplicare;
    n) servicii de traducere si interpretare;
    o) alte servicii necesare proiectului, prevazute in contractul de finantare.
    ART. 8
    Cheltuielile de deplasare includ:
    a) transport;
    b) cazare;
    c) diurna;
    d) taxe de participare la manifestari stiintifice si altele asemenea;
    e) asigurari de sanatate pentru deplasarile in strainatate;
    f) taxe de viza si altele asemenea.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close