Completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

In M. Of. nr. 141 din 24 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007.
Din cuprins:
    ART. I
    Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    – Dupa capitolul VII “Distribuirea sumelor platite in contul unic de contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare” se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL VII^1
    Inregistrarea impozitului pe venitul din salarii platit de contribuabilii care au sedii secundare inregistrate ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor

    30^1. In intelesul dispozitiilor prezentului capitol, prin contribuabil se intelege orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica obligata la plata impozitului pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul principal si la sediile sale secundare.
    30^2. In conformitate cu dispozitiile legale in materie, contribuabilii au obligatia de a depune <<Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate>>, cod 112, prin care se individualizeaza obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul principal si la sediile secundare ale acestora.
    30^3. Distribuirea sumelor platite in contul unic 20.47.01.01 <<Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire>> si stingerea obligatiilor fiscale datorate de contribuabili se vor efectua in mod corespunzator, potrivit dispozitiilor prezentei metodologii.
    30^4. In scopul aplicarii prevederilor art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe venit stins potrivit prevederilor pct. 30^3 se distribuie si se inregistreaza de catre organul fiscal competent, pe sediul principal, respectiv pe sediile secundare ale platitorului, proportional cu impozitul datorat pentru fiecare dintre acestea din totalul impozitului individualizat in titlul de creanta pentru care s-a efectuat stingerea.
    30^5. Modul de distribuire a impozitului pe venitul din salarii stins, atat pe sediul principal, cat si pe fiecare dintre sediile secundare, se comunica, in sistem informatic, de catre organul fiscal competent unitatii de trezorerie a statului la care este arondat acesta.”
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close