Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica

In M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 132/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, precum si pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 683/2008.
 Din cuprins:
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2.c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “2.c) Datorie publica reprezinta totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale, care pot fi exprimate in moneda nationala si in valuta. In scopul evaluarii datoriei publice a Romaniei, orice obligatie exprimata in valuta este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in ultima zi bancara a perioadei de raportare, afisat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si al BNR.”
    2. Punctul 3.4.4 se abroga.
    3. Punctul 8.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “8.1. Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual si prezinta Guvernului, spre aprobare, si Parlamentului, spre informare, Raportul privind datoria publica guvernamentala, care va contine informatii despre portofoliul datoriei publice guvernamentale, serviciul datoriei, indicatori de indatorare publica si informatii despre piata primara si secundara a titlurilor de stat, precum si modul de implementare a strategiei pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pentru anul anterior.”
    4. La punctul 4.1.a), b) 3, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “8. Pentru imprumuturile a caror disponibilizare are la baza realizarea unor investitii sectoriale si/sau alte actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, documentatia prevazuta la paragraful 1 se completeaza cu fundamentarea de catre ordonatorul principal de credite a necesitatii realizarii respectivelor investitii sectoriale si/sau alte actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, dupa caz, in calitatea sa de conducator al ministerului de resort coordonator al sectorului.”
    5. La punctul 4.1.a), b) 3, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu urmatorul cuprins:
    “10. Sumele trase de Ministerul Finantelor Publice din imprumuturile contractate potrivit punctului 8, in contul carora ordonatorii principali de credite nu au mai efectuat cheltuieli si/sau in baza raportarii unor cheltuieli efectuate la care s-au constatat ulterior erori, se returneaza de catre Ministerul Finantelor Publice finantatorului, cu acordul acestuia, impreuna, dupa caz, cu alte eventuale costuri, din sursele de rambursare prevazute in actul normativ de ratificare al respectivului imprumut, prin aplicarea mecanismului privind plata serviciului datoriei publice.”
    ART. II
    Dupa punctul 14.6.11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 683/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 17 iulie 2008, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 14.6.12, cu urmatorul cuprins:
    “14.6.12. Sumele trase de Ministerul Finantelor Publice din imprumuturile preluate si/sau sumele transferate la Ministerul Finantelor Publice de ordonatorii principali de credite potrivit punctului 14.4.4 litera l), in contul carora ordonatorii principali de credite nu au mai efectuat cheltuieli si/sau sumele trase de Ministerul Finantelor Publice din imprumuturile preluate, in baza raportarii unor cheltuieli efectuate la care s-au constatat ulterior erori, se returneaza de Ministerul Finantelor Publice finantatorului, cu acordul acestuia, impreuna, dupa caz, cu alte eventuale costuri, din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, prin aplicarea mecanismului privind plata serviciului datoriei publice, aferent respectivului imprumut.”
    ART. III
    Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close