Instructiunea CNVM nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

In M. Of. nr. 145 din 28 februarie 2011 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Instructiunea nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

    ANEXA 1

                          INSTRUCTIUNEA Nr. 3/2011
privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

    ART. 1
    Prezenta instructiune stabileste modul de aplicare a Standardelor internationale de raportare financiara, denumite in continuare IFRS, de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare CNVM.
    ART. 2
    (1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare si operatori de piata/sistem, denumite in continuare entitati, au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2010 si 2011 de a intocmi, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu IFRS, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile organizate potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Entitatile vor intocmi situatiile financiare mentionate la alin. (1) in conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.
    (3) Entitatile vor aplica prevederile prezentei instructiuni, dispozitiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si alte dispozitii legale aplicabile.
    ART. 3
    (1) Entitatile vor anexa la situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS un document al carui continut sa evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile conform reglementarilor contabile mentionate la art. 2 alin. (1) si tratamentele prevazute de IFRS, pentru fiecare element din structura situatiilor financiare, cu explicatiile aferente.
    (2) Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS se publica pe site-ul propriu al entitatilor in termenul mentionat la art. 2 alin. (1) si sunt supuse auditului financiar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS mentionate la alin. (2) sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitatile respective, actionarii acestora si CNVM si nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investitie.
    ART. 4
    Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii entitatilor care intra sub incidenta prezentei instructiuni vor asigura masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor acesteia.
    ART. 5
    Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni se sanctioneaza in conformitate cu prevederile titlului X “Raspunderi si sanctiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 6
    Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata in Buletinul CNVM si pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close