Ordinul presedintelui CSA nr. 4/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind raportul actuarial

In M. Of. nr. 146 din 28 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind raportul actuarial.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Se pun in aplicare Normele privind raportul actuarial, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Normele prevazute la alin. (1) intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.115/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind raportul actuarial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006.
    ART. 3
    Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ANEXA 1

                                   NORME
                        privind raportul actuarial

    ART. 1
    In conformitate cu prevederile art. 12^1 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele din prezentele norme, actuarul aflat in relatii de munca cu un asigurator si desemnat de acesta are obligatia de a elabora, de a certifica si de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor raportul actuarial anual.
    ART. 2
    (1) Raportul actuarial va fi elaborat pe fiecare categorie de asigurari.
    (2) Raportul actuarial va purta urmatoarele denumiri:
    a) Raport actuarial anual privind activitatea de asigurari de viata;
    b) Raport actuarial anual privind activitatea de asigurari generale.
    ART. 3
    Raportul actuarial va fi structurat conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    ART. 4
    Raportul actuarial va cuprinde cel putin urmatoarele elemente, in functie de categoria de asigurari pentru care se emite:
    a) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste calculul primelor de asigurare si al rezervelor tehnice, incluzand prezentarea oricaror situatii prevazute la art. 12^1 alin. (3) – (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care s-au intamplat in cadrul perioadei pentru care a fost emis raportul actuarial;
    b) opinia actuarului cu privire la adecvarea nivelului primelor de asigurare, rezervelor tehnice si a capitalurilor proprii, incluzand prezentarea analizelor detaliate care au stat la baza fundamentarii opiniei;
    c) descrierea tehnica a tuturor produselor de asigurare, incluzand toate detaliile tehnice ale produselor de asigurare practicate de catre asigurator necesare efectuarii calculului primelor si rezervelor tehnice, precum si prezentarea tuturor optiunilor si garantiilor contractelor de asigurare;
    d) prezentarea datelor/tabelelor statistice, precum si a tabelelor de mortalitate/morbiditate utilizate in calculul primelor si rezervelor tehnice pentru fiecare produs de asigurare. Aceste informatii vor fi prezentate fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, mentionandu-se referintele corespunzatoare din punctul de vedere al utilizarii datelor/tabelelor in cadrul calculului matematic asociat pentru fiecare tarif de prima si pentru fiecare tip de rezerva tehnica;
    e) prezentarea criteriilor de stabilire a primelor pentru fiecare produs de asigurare, incluzand comisioane si cheltuieli incluse in prima. In cazul in care in stabilirea tarifelor de prima practicate de asigurator au fost utilizate metode de calcul actuariale/statistice, acestea vor fi prezentate in mod detaliat, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luati in considerare. In cazul in care in stabilirea tarifelor de prima practicate de asigurator nu au fost utilizate metode de calcul actuariale/statistice, se va prezenta o analiza detaliata privind adecvarea nivelului primelor de asigurare;
    f) structura pe tip de active a fiecarui program investitional, randamente investitionale, structura costurilor, precum si modul de calcul al pretului unitatii pentru fiecare program investitional, pentru asigurarile de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii;
    g) prezentarea dobanzilor tehnice garantate pentru fiecare produs de asigurare practicat si adecvarea lor in conformitate cu politica investitionala a asiguratorului, incluzand prezentarea unei analize comparative intre ratele dobanzilor tehnice garantate si randamentele prezente/viitoare ale activelor admise sa acopere rezervele tehnice;
    h) descrierea modului de calcul al sumelor de rascumparare, restituiri de prime si al sumelor asigurate reduse pentru fiecare produs de asigurare;
    i) descrierea modului de calcul al beneficiilor obtinute din investirea activelor admise sa acopere rezervele tehnice, precum si a modului in care acestea sunt distribuite asiguratilor, pentru produsele de asigurare care ofera asiguratilor aceste drepturi;
    j) descrierea modului de calcul in cazul unor reduceri de prime acordate asiguratilor, pentru fiecare produs de asigurare care ofera asiguratilor acest drept;
    k) prezentarea detaliata a metodologiilor de calcul al rezervelor tehnice pentru fiecare tip de rezerva tehnica si pentru fiecare tip de produs de asigurare/clasa de asigurare, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luati in considerare, mentionarea datelor la care aceste metodologii au fost aprobate de catre conducerea asiguratorului, respectiv a termenelor de cand acestea au fost aplicate in mod consecvent. In cazul in care in cadrul perioadei pentru care se realizeaza raportul actuarial a fost modificata o anumita metodologie de calcul al rezervelor tehnice, se va prezenta analiza care a stat la baza fundamentarii luarii acestei masuri;
    l) descrierea modului de calcul al cheltuielilor de achizitie reportate pentru fiecare tip de produs de asigurare;
    m) descrierea tehnica a tratatelor de reasigurare in vigoare si prezentarea primelor cedate si a comisioanelor din reasigurare;
    n) prezentarea detaliata a metodologiilor de calcul al rezervelor tehnice cedate in reasigurare, respectiv formulele de calcul al rezervelor tehnice nete de reasigurare pentru fiecare tip de rezerva tehnica si pentru fiecare tip de produs de asigurare/clasa de asigurare, in conformitate cu tratatele de reasigurare in vigoare, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luati in considerare;
    o) descrierea tipurilor de active pe care asiguratorul le utilizeaza in acoperirea rezervelor tehnice, gradul lor de dispersie, precum si randamentul investitional obtinut in perioada analizata, informatii despre evaluarea activelor, metoda aleasa, active asupra carora s-au creat sarcini, incluzand prezentarea unei analize referitoare la controlul activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute;
    p) analiza gradului de adecvare a capitalurilor si a solvabilitatii asiguratorului.
    ART. 5
    Raportul actuarial, semnat de catre actuarul asiguratorului si stampilat, se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in termen de pana la 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru care se face analiza.
    ART. 6
    Raportul actuarial pentru anul 2010 va fi transmis in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    ART. 7
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close