Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala

In M. Of. nr. 153 din 2 martie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala.
Din cuprins :
    ART. 1
    (1) Se aproba Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin, in scopul cresterii comparabilitatii informatiilor financiare raportate catre Banca Nationala a Romaniei si a eficacitatii supravegherii la nivelul Uniunii Europene.
    (2) In intelesul prezentului ordin, Standardele Internationale de Raportare Financiara reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, denumite in continuare IFRS.
    (3) Prevederile prezentului ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata sau subconsolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit, in vigoare la data raportarii.
    (4) Prevederile prezentului ordin se aplica institutiilor de credit prevazute la alin. (3), incepand cu situatiile financiare consolidate conforme cu IFRS, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, denumite in continuare situatii financiare consolidate FINREP, intocmite pentru semestrul I al anului 2012, respectiv pentru data de 30 iunie 2012.
————
    *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    ART. 2
    (1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare consolidate FINREP, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Situatiile financiare consolidate FINREP se transmit Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, si se depun in forma letrica la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, la termenele stabilite prin normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    (3) Situatiile financiare consolidate FINREP intocmite pentru sfarsitul exercitiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutara, potrivit legii.
    ART. 3
    Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit ori alte persoane autorizate trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 12 august 2008, Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close