CSSPP a aprobat modificarile si completarile normelor privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private

Pe 24 martie a.c., Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat modificarile si completarile normelor privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private care instituie, printre altele, obligativitatea publicarii portofoliilor detaliate de investitii ale fondurilor de pensii.

In scopul consolidarii unei relatii transparente intre societatile de pensii si participantii la fondurile de pensii private precum si pentru cresterea gradului de incredere in piata pensiilor private, atat administratorii din sistemul Pilonului II cat si cei din sistemul Pilonului III vor avea obligatia de a publica pe pagina proprie de internet, de doua ori pe an, pentru fiecare fond de pensii in parte, structura detaliata a portofoliului de investitii, dupa cum urmeaza:

· structura portofoliului de investitii detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata in lei si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii private la data de 31 decembrie, va fi publicata odata cu situatiile financiare anuale;

· structura portofoliului de investitii detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata in lei si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii private la data de 30 iunie, va fi publicata pana la data de 1 octombrie a fiecarui an.

Astfel, datorita ultimelor masuri adoptate de CSSPP, participantii la fondurile de pensii private vor putea afla in ce actiuni, obligatiuni, depozite bancare sau alte instrumente financiare permise, conform legislatiei in vigoare, le sunt investiti banii acumulati in conturile fondurilor de pensii private sub forma unitatilor de fond.

De asemenea, potrivit noilor acte normative adoptate astazi, administratorii fondurilor de pensii private vor trebui sa publice informatii suplimentare in cadrul raportului anual de informare a participantilor despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent, si anume:

· principiile investitionale ale schemei de pensii administrate si rezultatele aplicarii lor;

· riscurile financiare, tehnice si de alta natura ale schemei de pensii si modul de gestionare al acestora;

· costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;

· principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii private si modul de derulare a acesteia pe parcursul anului;

· politica de investitii a administratorului si rezultatele aplicarii ei, pe fiecare componenta;

· prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie in parte.

Noile norme de modificare si completare a legislatiei mai prevad introducerea planului de audit intern anual. Totodata, administratorii vor trebui sa includa in raportul anual transmis catre CSSPP, in plus fata de obligatiile de raportare in vigoare si informatii privind cheltuielile de administrare suportate de administrator, cheltuielile de administrare suportate de fond, informatii cu privire la platile de disponibilitati banesti, analiza sesizarilor primite de la participanti si modul de solutionare a acestora respectiv analiza desfasurarii activitatii de audit intern si masurile intreprinse.

Mentionam ca toate aceste modificari si completari ale legislatiei privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private se aplica incepand cu raportarile aferente exercitiului financiar 2010.

Reamintim ca, in aplicarea prevederilor legilor de baza ale sistemului de pensii private, administratorii fondurilor de pensii publica pe pagina proprie de internet, cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an, un raport anual de informare a participantilor cu informatii despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent. Mai mult, administratorul intocmeste si transmite catre CSSPP, un raport anual care ofera o imagine reala, corecta si completa asupra activitatii de administrare a fondurilor de pensii private administrate.

Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, elaborata in aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative elaborata in aplicarea Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare vor fi transmise spre publicare in Monitorul Oficial si vor fi disponibile si pe site-ul www.csspp.ro, la rubrica Legislatie Secundara, la data publicarii lor.

Toate celelalte decizii ale CSSPP adoptate in sedinta de astazi, 24 martie 2011, vor fi publicate si detaliate in Buletinul Lunar al CSSPP, din 15 aprilie a.c.

Sursa: CSSPP

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close