In cadrul recuperarii unor penalitati cu titlu cominatoriu stabilite de Curte, Comisia nu poate aprecia conformitatea legislatiei nationale cu dreptul UE

Aceasta apreciere fiind de competenta exclusiva a Curtii, Comisia trebuia sa initieze o noua procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor

Prin Hotararea din 14 octombrie 20041, Curtea de Justitie a constatat ca Portugalia nu-si indeplinise obligatiile care ii reveneau, intrucat nu abrogase legislatia sa nationala care conditiona acordarea de daune interese persoanelor lezate in urma unei incalcari a legislatiei comunitare in domeniul achizitiilor publice de proba unei culpe sau a unui dol2. Considerand ca Portugalia nu se conformase acestei hotarari, Comisia a introdus, la 7 februarie 2006, o noua actiune prin care solicita stabilirea unor penalitati cu titlu cominatoriu. Prin Hotararea din 10 ianuarie 20083, Curtea a statuat ca Portugalia nu se conformase primei hotarari din 2004, intrucat legislatia nationala contestata nu fusese inca abrogata. Prin urmare, Curtea a condamnat Portugalia sa plateasca Comisiei penalitati cu titlu cominatoriu in cuantum de 19 392 de euro pe zi de intarziere in aplicarea masurilor necesare pentru a se conforma primei hotarari din 2004, incepand cu data pronuntarii hotararii, 10 ianuarie 2008.

Intre timp, la 31 decembrie 2007, Portugalia a adoptat Legea nr. 67/2007, care a intrat in vigoare la 30 ianuarie 2008 si care abroga legislatia nationala in discutie si instaura un nou regim de indemnizare a prejudiciilor cauzate de stat. Cu toate acestea, Comisia a considerat ca aceasta lege nu constituia o masura de executare adecvata si completa a Hotararii din 2004. Comisia a considerat, in aceasta privinta, ca acest nou regim de indemnizare nu asigura conformitatea dreptului portughez cu obligatiile rezultate din Directiva privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice. In aceste conditii, Portugalia a adoptat Legea nr. 31/2008, de modificare a Legii nr. 67/2007, considerand in acelasi timp ca prin adoptarea Legii nr. 67/2007 erau luate toate masurile necesare pentru executarea Hotararii din 2004. Legea nr. 31/2008 a intrat in vigoare la 18 iulie 2008.

Prin decizia din 25 noiembrie 2008, Comisia a considerat ca Legea nr. 67/2007 nu constituia o executare adecvata a Hotararii din 2004 si ca autoritatile nationale se conformasera acestei hotarari a Curtii numai prin adoptarea Legii nr. 31/2008. In consecinta, Comisia a solicitat Portugaliei plata unor penalitati cu titlu cominatoriu in cuantum total de 3 665 088 de euro pentru perioada cuprinsa intre 10 ianuarie si 17 iulie 2008. Intrucat a considerat ca ordinea juridica portugheza era conforma Hotararii din 2004 incepand de la data de 30 ianuarie 2008 – data intrarii in vigoare a Legii nr. 67/2007 –, Portugalia a contestat decizia Comisiei de stabilire a cuantumului total al penalitatilor cu titlu cominatoriu si a solicitat Tribunalului sa anuleze aceasta decizie.

In hotararea pronuntata astazi, Tribunalul anuleaza decizia Comisiei.

1Hotararea Curtii din 14 octombrie 2004, Comisia/Portugalia (C-275/03 ).

2Obligatie decurgand din articolul 1 alineatul (1) sI din articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari (JO L 395, p. 33, Editie speciala, 06/vol. 1, p. 237).

3Hotararea Curtii din 10 ianuarie 2008, Comisia/Portugalia (C-70/06 ).

Mai intai, Tribunalul se pronunta asupra competentei sale de a solutiona prezenta actiune. In aceasta privinta, Tribunalul constata ca dreptul Uniunii nu stabileste modalitatile de executare a unei hotarari de constatare a neindeplinirii obligatiilor pronuntate de Curte si prin care un stat membru este obligat la plata catre Comisie a unor penalitati cu titlu cominatoriu. In mod similar, dreptul Uniunii nu cuprinde nicio dispozitie speciala cu privire la solutionarea litigiilor care pot interveni intre un stat membru si Comisie cu ocazia executarii unei asemenea hotarari. Cu toate acestea, Tribunalul constata ca este de competenta Comisiei sa recupereze sumele care ar fi datorate la bugetul Uniunii in executarea unei hotarari a Curtii. Tribunalul considera ca, prin urmare, este competent pentru a analiza o actiune introdusa impotriva unei decizii a Comisiei prin care se stabileste cuantumul datorat de statul membru ca penalitati cu titlu cominatoriu. Tribunalul precizeaza insa ca, in cadrul exercitarii acestei competente, nu poate aduce atingere competentei exclusive rezervate Curtii de a analiza neindeplinirea de catre un stat membru a obligatiilor rezultate din dreptul Uniunii.

In continuare, in legatura cu temeinicia actiunii, Tribunalul aminteste ca din Hotararea din 2008 rezulta ca revenea Portugaliei obligatia de a abroga legislatia nationala in litigiu pentru a se conforma Hotararii din 2004 si ca penalitatile cu titlu cominatoriu ar fi datorate pana la acea data. Or, aceasta legislatie a fost abrogata prin Legea nr. 67/2007, care a intrat in vigoare la 30 ianuarie 2008. Comisia a refuzat insa sa considere ca neindeplinirea obligatiilor incetase la acea data si a considerat ca incetarea neindeplinirii obligatiilor intervenise la 18 iulie 2008, data de intrare in vigoare a Legii nr. 31/2008. Tribunalul constata ca, astfel, Comisia nu a respectat dispozitivul Hotararii din 2008 si, in consecinta, anuleaza decizia Comisiei.

In sfarsit, Tribunalul respinge argumentatia Comisiei potrivit careia aceasta ar fi avut obligatia de a verifica daca regimul instaurat in urma adoptarii Legii 67/2007 constituia o transpunere adecvata a dreptului Uniunii. Astfel, o asemenea apreciere, pe de o parte, este de competenta exclusiva a Curtii si, pe de alta parte, depaseste un control al carui obiect este sa se determine daca legislatia nationala a fost sau nu a fost efectiv abrogata. Tribunalul considera ca, in consecinta, Comisia nu putea sa decida, in cadrul executarii Hotararii din 2008, ca Legea nr. 67/2007 nu era conforma cu dreptul Uniunii, iar ulterior sa traga concluziile care se impuneau pentru a calcula penalitatile cu titlu cominatoriu dispuse de Curte. In masura in care considera ca regimul juridic introdus prin aceasta lege nu constituia o transpunere corecta a dreptului Uniunii, ar fi trebuit sa initieze o noua procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor.

MENTIUNE:Impotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, in termen de doua luni de la comunicarea acesteia.

MENTIUNE: Actiunea in anulare are ca obiect anularea acelor acte ale institutiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor conditii, statele membre, institutiile europene si particularii pot sesiza Curtea de Justitie sau Tribunalul cu o actiune in anulare. Daca actiunea este intemeiata, actul este anulat. Institutia autoare a actului trebuie sa ia masuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajeaza raspunderea Tribunalului.

Textul integral al hotararii se publica pe site-ul CURIA in ziua pronuntarii.

Sursa: Comisia Europeana

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close