Modificarea si completarea art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In M. Of. nr. 168 din 9 martie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea si completarea art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:

    Avand in vedere ca, potrivit art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului act normativ pana la 31 decembrie 2011, a fost suspendata ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din institutiile si autoritatile publice indiferent de modul de finantare, cu exceptia unui procent de maximum 15% din posturile care se vacanteaza ulterior, la nivelul fiecarei institutii si autoritati publice,

    tinandu-se seama de faptul ca blocarea ocuparii posturilor vacante a generat unele disfunctionalitati in desfasurarea activitatii unor institutii si autoritati ale administratiei publice locale care au aprobat un numar redus de posturi, fapt ce nu permite ocuparea posturilor aferente functiilor unice, cu respectarea conditiei prevazute la art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

    apreciind ca interventia legislativa este justificata de necesitatea unei reglementari prin care ordonatorii principali sa fie abilitati sa poata aproba ocuparea posturilor vacante aferente functiilor unice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale, in functie de prioritatile identificate in desfasurarea activitatii acestor institutii, cu avizul Guvernului,

    intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC

    Articolul 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa alineatul (2^3) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^4) – (2^6), cu urmatorul cuprins:

    “(2^4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante unice din cadrul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei publice locale, exclusiv cele din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si cele prevazute la alin. (2^1), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    (2^5) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2^4) se face numai dupa obtinerea avizului favorabil al Guvernului, prin nota initiata de Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea prefectului, pe baza solicitarilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

    (2^6) Prin post unic, in sensul alin. (2^4), se intelege:

    a) acel post ale carui atributii, prin continutul si natura lor, sau responsabilitati stabilite nu se regasesc intr-o alta componenta organizatorica; ori

    b) un post dintre posturile aflate in compartimentele in care exista numai posturi vacante.”

    2. Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2), (2^1), (2^2) si (2^4) se face in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close