Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 pentru consultantii fiscalii

In M. Of. nr. 168 din 9 martie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2011 pentru aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011.

Din cuprins.

    ART. 1

    Se aproba Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2011, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Directia de invatamant si Secretariatul general al Camerei Consultantilor Fiscali vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                  PROGRAMUL

              de pregatire profesionala continua aferent anului 2011

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    1. Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2011, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare.

    2. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 se adreseaza tuturor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali.

    3. Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali, in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. Totodata pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul de etica si deontologie profesionala in domeniul consultantei fiscale.

    4. Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 se va desfasura sub doua forme:

    – seminare in salile de curs;

    – cursuri in sistem e-learning.

    5. In cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 consultantii fiscali activi trebuie sa efectueze 30 de ore de pregatire profesionala, din care 20 de ore gratuite si 10 ore cu plata, iar consultantii fiscali inactivi, 15 ore de pregatire profesionala, din care 10 ore gratuite si 5 ore cu plata.

    6. Pentru anul 2011, taxa de participare la cursurile de pregatire profesionala continua cu plata este de 200 lei in cazul consultantilor fiscali activi si, respectiv, 100 lei, in cazul consultantilor fiscali inactivi.

    7. Programul de pregatire profesionala continua nu este obligatoriu in anul in care consultantii fiscali au sustinut examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

    8. In situatia in care consultantii fiscali au efectuat ore de pregatire profesionala in anul in care au sustinut examenul pentru atribuirea acestei calitati, aceste ore se vor include in numarul de ore de pregatire profesionala aferente anului urmator.

    9. Fiecare participare a consultantilor fiscali la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal va fi echivalata cu 5 ore de pregatire profesionala, care vor fi incluse in limita orelor de pregatire fara plata prevazute pentru anul 2011.

    10. Participarea la seminare, conferinte si colocvii interne si internationale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal va fi justificata pe baza unui document care sa ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

    11. Pentru consultantii fiscali care au si calitatea de lectori, in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, orele de curs efectuate se vor recunoaste ca ore de pregatire profesionala in limita orelor de pregatire fara plata.

    12. Consultantii fiscali care publica articole in revista Camerei Consultantilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, includerea unui numar de 5 ore in limita orelor de pregatire profesionala fara plata.

    13. Consultantii fiscali care au absolvit intr-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finantelor Publice, de asociatiile profesionale sau de societatile de profil din tara, in baza acordurilor incheiate de Camera Consultantilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numarului de ore efectuate in limita orelor de pregatire profesionala fara plata.

    CAPITOLUL II

    Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 sub forma de seminare in salile de curs

    1. Programul-cadru privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aferent anului 2011, in sistem de seminare in salile de curs este structurat pe module de pregatire, asa cum rezulta din anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program.

    2. Organizarea si desfasurarea actiunilor in cadrul Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 se realizeaza pe 7 centre zonale, respectiv: Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.

    3. Fiecare actiune organizata cuprinde mai multe module, totalizand 15 ore de pregatire profesionala. Programarea pe luni a actiunilor de pregatire profesionala este prezentata in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul program.

    4. Inscrierea consultantilor fiscali la una dintre actiuni se face direct pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de inscriere la Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali, prin posta, fax sau e-mail, cu cel putin 15 de zile inaintea organizarii actiunii. Orice situatie de anulare a inscrierilor la seminare trebuie sa fie efectuata cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a seminarelor. In situatia in care consultantii fiscali se inregistreaza la actiunile Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011, dar absenteaza de la acestea, fara sa anunte in prealabil, vor fi obligati sa suporte 50% din taxa aferenta cursurilor de pregatire profesionala cu plata.

    5. Actiunile de pregatire profesionala la care numarul de membri inscrisi este sub 50 vor fi reprogramate. Numarul membrilor inscrisi va fi analizat cu 7 zile inainte de perioada de desfasurare a seminarelor.

    6. Membrii Camerei Consultantilor Fiscali pot opta sa participe la actiunile cuprinse in Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 in oricare dintre centrele zonale programate.

    7. Participarea la cursurile de pregatire profesionala va fi consemnata intr-un catalog de prezenta, care va contine semnatura participantului, precum si pe cea a lectorului.

    8. Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali va tine evidenta orelor de pregatire profesionala, pe fiecare membru, pe centre de pregatire si pe judete de resedinta a consultantilor fiscali.

    CAPITOLUL III

    Organizarea si desfasurarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2011 in sistem e-learning

    1. Pentru anul 2011, Programul de pregatire profesionala continua in sistem e-learning se desfasoara numai sub forma de cursuri, potrivit temelor cuprinse in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul program.

    2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregatire profesionala continua in sistem e-learning vor fi anuntate in timp util pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali.

    3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de catre consultantul fiscal va fi inclusa numai o singura data in numarul de ore de pregatire profesionala aferent anului 2011, indiferent de cate ori consultantul fiscal acceseaza cursul respectiv.

    4. Participarea la cursurile de pregatire profesionala in sistem e-learning este evidentiata in rapoartele emise de firma care asigura administrarea sistemului.

    5. In anul 2011, cursurile de pregatire profesionala in sistem e-learning pot fi accesate numai de catre consultantii fiscali care si-au achitat la zi taxele aferente cursurilor de pregatire profesionala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close