Conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat

In M. Of. nr. 181 din 15 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 420/C/2011 privind conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat.

Din cuprins:

ART. 1

Unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot incheia contracte de voluntariat cu persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, in scopul desfasurarii unor activitati de interes public cu persoanele condamnate, in interiorul sau exteriorul locului de detinere, sau cu persoanele arestate preventiv, in interiorul acestuia, in conditiile legii.

ART. 2

(1) Persoanele private de libertate pot presta munca pe baza de voluntariat in temeiul unui contract de voluntariat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, incheiat pe o perioada determinata de pana la 3 luni, intre penitenciar, reprezentat prin directorul locului de detinere, in calitate de prestator, si beneficiarul voluntariatului.

(2) Prin contractul de voluntariat directorul locului de detinere pune la dispozitia beneficiarului forta de munca, in vederea desfasurarii unor activitati de interes public, fara a obtine o contraprestatie materiala.

(3) Activitatile de interes public in care persoanele private de libertate pot desfasura munca pe baza de voluntariat sunt urmatoarele:

a) activitati de strangere a deseurilor din zonele situate de-a lungul soselelor, cailor ferate, apelor curgatoare, padurilor, parcurilor, lacurilor si din alte spatii apartinand domeniului public, in campanii organizate cu alti parteneri sociali;

b) activitati de plantari si reimpaduriri ale terenurilor aflate in domeniul public, in campanii organizate cu alti parteneri sociali;

c) lucrari de aparare impotriva inundatiilor;

d) activitati de combatere a eroziunii solului si de protectie impotriva excesului de apa si umiditate;

e) activitati de amenajare sau imbunatatire a drumurilor publice de acces la exploatatiile agricole si forestiere, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si avertizare;

f) activitati de extindere a sistemelor de irigatii si drenaj;

g) actiuni de deszapezire a spatiilor publice, in situatia unor ninsori abundente;

h) activitati de igienizare organizate de autoritatile publice centrale si locale, de organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice fara scop patrimonial, in institutii de stat, precum: spitale, policlinici, crese, gradinite, scoli, centre de plasament, institutii de cercetare, poligoane de tragere, baze sportive, centre de ingrijire a batranilor, biblioteci, muzee, biserici, manastiri, precum si in alte institutii de cultura si cult;

i) actiuni de amenajare sau de ingrijire a adaposturilor pentru animale fara stapan;

j) activitati culturale, artistice, educative, sportive, religioase si de protectie a mediului, precum si actiuni de promovare a unor astfel de demersuri, organizate de autoritatile publice centrale si locale, de organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice fara scop patrimonial ori direct de beneficiarul voluntariatului, dupa cum urmeaza:

– actiuni de valorificare a unor terenuri degradate si redarea acestora ca zone verzi si parcuri;

– actiuni educative de prevenire a savarsirii de infractiuni si a consumului de droguri, alcool, tutun si de popularizare a consecintelor negative ale acestor fapte antisociale sau conduite atipice;

– actiuni de prevenire a raspandirii bolilor cu transmitere sexuala;

– actiuni specifice organizarii unor expozitii si manifestari cultural-artistice, a unor intreceri sportive si a unor manifestari religioase;

– activitati de ingrijire a persoanelor in varsta, singure, bolnave, cu handicap sau alte dizabilitati, in colaborare cu directiile judetene de asistenta sociala, organizatii neguvernamentale sau biserici;

– activitati de sprijinire a familiilor monoparentale, cu copii in intretinere, aflate in evidenta stare de pauperitate, in colaborare cu directiile judetene de asistenta sociala, organizatii neguvernamentale sau biserici.

(4) Activitatile de interes public mentionate la alin. (3) pot face obiectul contractelor de voluntariat incheiate conform prezentului ordin numai daca desfasurarea acestor activitati nu intra in sarcina unor operatori economici privati, in baza contractelor cu titlu oneros incheiate de acestia cu persoane juridice de drept public, fapt dovedit de beneficiarul voluntariatului printr-o declaratie autentica data pe propria raspundere.

ART. 3

Obligatiile partilor sunt stabilite prin contractul de voluntariat prevazut in anexa nr. 1, clauzele contractuale urmand a fi adaptate situatiilor specifice desfasurarii fiecarui tip de activitate.

ART. 4

(1) Selectionarea persoanelor private de libertate in vederea folosirii lor la activitati pe baza de voluntariat se face de catre comisia prevazuta la art. 167 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurilor de selectionare la munca.

(2) Cu prilejul analizarii in cadrul comisiei se au in vedere atat natura faptei savarsite, cat si interdictiile ce decurg din hotararea judecatoreasca de condamnare, astfel incat persoana privata de libertate care face obiectul selectionarii sa nu fie incompatibila cu activitatea ce urmeaza a fi desfasurata.

(3) Persoanele private de libertate selectionate isi exprima consimtamantul scris, in fata comisiei prevazute la alin. (1), sub forma unui angajament care va cuprinde cel putin obligatiile prevazute in anexa nr. 2.

ART. 5

(1) Administratia locului de detinere, prin compartimentul organizarea muncii, pastreaza un registru de evidenta a voluntarilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

(2) Directorul penitenciarului intreprinde demersurile necesare pe langa beneficiarul voluntariatului in vederea eliberarii de catre acesta a certificatului nominal care atesta calitatea de voluntar a persoanei private de libertate. Acesta se pastreaza la dosarul individual si se inmaneaza la punerea in libertate sau, pe parcursul executarii pedepsei, la cererea persoanei private de libertate.

ART. 6

(1) Implicarea persoanelor private de libertate in actiuni pe baza de voluntariat nu exclude participarea acestora la activitati gospodaresti, productive sau de alta natura, in interiorul sau in exteriorul penitenciarului, cu conditia respectarii programului de lucru si a dispozitiilor legale privind durata muncii prestate.

(2) Dispozitiile privind munca persoanelor condamnate prevazute in Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si activitatilor desfasurate pe baza de voluntariat.

ART. 7

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close