Constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap

In M. Of. nr. 184 din 16 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap.

Din cuprins:

ART. 1

Se constituie Registrul electronic central privind persoanele cu handicap, denumit in continuare registru central, in administrarea Directiei generale protectia persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumita in continuare DGPPH.

ART. 2

(1) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare DGASPC, au obligatia de a constitui un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap, denumit in continuare registru propriu.

(2) Registrele electronice vor cuprinde cel putin informatiile din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

(1) Registrul central se actualizeaza lunar pe baza informatiilor continute in registrele proprii si transmise de DGASPC.

(2) DGASPC vor transmite datele necesare actualizarii registrului central in forma si la termenele stabilite de DGPPH.

ART. 4

Modalitatea de lucru, obligatiile si responsabilitatile entitatilor implicate vor fi stabilite prin conventie incheiata intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin DGPPH, si consiliul judetean/local, prin DGASPC.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close