Precizari privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

In M. Of. nr. 186 din 17 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Precizarile privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice centrale sau locale, institutiile si operatorii economici care au in administrare sau in concesionare bunuri din domeniul public al statului au obligatia respectarii si punerii in aplicare a precizarilor aprobate prin prezentul ordin.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 428/2007 pentru aprobarea Precizarilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007.

ART. 4

Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va pune gratuit la dispozitia fiecarui operator economic sau a fiecarei institutii implicate in actualizarea online a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului un manual de utilizare a programului informatic privind actualizarea acestui inventar si le va asigura acestora accesul la programul informatic.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PRECIZARI

privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Prezentele precizari reglementeaza modul de intocmire si actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de catre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, institutiile publice si operatorii economici care au in administrare sau in concesionare bunuri din domeniul public al statului.

Ministerul Finantelor Publice are atributii in centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului.

1. Sunt cuprinse in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile prevazute de art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si de alte acte normative, dobandite prin unul dintre modurile prevazute de lege si care sunt puse la dispozitia serviciilor civile sau militare ale statului si ale institutiilor sale publice in vederea asigurarii functionarii serviciului public de care sunt responsabile.

Administratorii bunurilor din domeniul public al statului, in calitate de unici detinatori ai tuturor informatiilor juridice si economice cu privire la bunurile in cauza, au obligatia inscrierii in inventarul bunurilor din domeniul public al statului numai a acelor bunuri care indeplinesc conditiile legale.

Pentru bunurile care nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a apartine domeniului public al statului, institutiile publice, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, initiaza hotarari ale Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al acestor bunuri si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

2. Au dreptul sa initieze acte normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului autoritatile publice prevazute la art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009.

Pentru bunurile din domeniul public al statului date in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, initierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de catre Ministerul Administratiei si Internelor.

La initierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de natura imobilelor, datele de identificare ale acestora prevazute in proiectele de acte normative trebuie sa corespunda cu cele din cartea funciara a imobilelor respective.

Actele normative de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului sunt insotite de o anexa care cuprinde obligatoriu urmatoarele date:

– administratorii bunurilor respective si codul unic de identificare al acestora (CUI);

– numarul de identificare MFP al bunului;

– codul de clasificatie si elementele-cadru de descriere tehnica, conform anexei nr. 3.

Institutiile a caror activitate este organizata in baza unor legi speciale si care au bunuri cu date de identificare clasificate completeaza anexele la hotararile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

3. Au dreptul sa initieze/valideze cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului institutiile prevazute in anexa nr. 1. Institutiile si operatorii economici prevazuti in anexa nr. 2 pot initia cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu conditia validarii acestor initializari de catre institutiile in subordinea carora functioneaza.

Operatiunea de validare a cererilor de actualizare consta in verificarea concordantei datelor din cererile de actualizare cu cele din actele normative de modificare a inventarului.

In cazul transferului dreptului de administrare a unui bun ce apartine domeniului public al statului, initiativa emiterii cererii de actualizare online a inventarului o are administratorul care cedeaza bunul respectiv. Acceptul sau refuzul cererii de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face online de catre administratorul care primeste bunul respectiv, in maximum 24 de ore de la depunerea cererii de actualizare.

In cazul transferului dreptului de administrare, actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face in termenul prevazut la art. 2 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa semnarea protocolului de predare-primire de catre partile interesate.

Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de catre Directia generala de legislatie si reglementare in domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului revine persoanelor care initiaza aceste cereri.

4. Initierea cererii de actualizare a inventarului se face online de personalul de specialitate din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 si din cadrul institutiilor si operatorilor economici din subordinea institutiilor prevazute in anexa nr. 2, personal agreat de Ministerul Finantelor Publice.

Agrearea personalului de specialitate de catre Ministerul Finantelor Publice are ca scop instruirea si testarea cunostintelor acestui personal in domeniul informaticii, in domeniul regimului juridic al proprietatii publice a statului si in domeniul financiar-contabil.

Instruirea acestui personal se face anual de Ministerul Finantelor Publice.

Vizualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, in intranet, se face de catre persoane autorizate de Ministerul Finantelor Publice.

Lista cu personalul care poate opera in sistemul intranet sau care poate vizualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se actualizeaza semestrial de Ministerul Finantelor Publice.

Identificatorul personal si parola necesare accesului la aplicatia informatica si la baza de date, pentru fiecare utilizator, se acorda la sediul Ministerului Finantelor Publice.

Periodic, la fiecare 3 luni, utilizatorul are obligatia schimbarii parolei de acces; utilizatorul schimba parola folosind aplicatia informatica pusa la dispozitie in acest scop.

In cazul schimbarii atributiilor de serviciu privitoare la administrarea patrimoniului sau in cazul incetarii relatiilor de serviciu cu institutia angajatoare, utilizatorul/institutia implicata are obligatia anuntarii Ministerului Finantelor Publice despre aceasta si a anularii drepturilor de acces la aplicatia informatica si baza de date.

Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice asigura accesul la aceste date numai persoanelor autorizate.

5. Verificarea respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de catre personalul de specialitate al Directiei generale de legislatie si reglementare in domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

6. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele precizari.

ANEXA 1

la precizari

INSTITUTIILE

care initiaza/valideaza cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Denumirea institutiei:

1. Administratia Prezidentiala

2. Senatul

3. Camera Deputatilor

4. Inalta Curte de Casatie si Justitie

5. Curtea Constitutionala

6. Consiliul Legislativ

7. Curtea de Conturi

8. Consiliul Concurentei

9. Avocatul Poporului

10. Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

11. Consiliul National al Audiovizualului

12. Secretariatul General al Guvernului

13. Ministerul Afacerilor Externe

14. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

15. Ministerul Finantelor Publice

16. Ministerul Justitiei

17. Ministerul Apararii Nationale

18. Ministerul Administratiei si Internelor

19. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

20. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

21. Ministerul Mediului si Padurilor

22. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

23. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

24. Ministerul Sanatatii

25. Ministerul Culturii si Patrimoniului National

26. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

27. Ministerul Public

28. Agentia Nationala de Integritate

29. Serviciul Roman de Informatii

30. Serviciul de Informatii Externe

31. Serviciul de Protectie si Paza

32. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

33. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

34. Academia Romana

35. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

36. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

37. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

38. Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

39. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

40. Agentia Nationala de Presa AGERPRES

41. Institutul Cultural Roman

42. Societatea Romana de Radiodifuziune

43. Societatea Romana de Televiziune

44. Consiliul Superior al Magistraturii

45. Autoritatea Electorala Permanenta

46. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

47. Consiliul Economic si Social

48. Academia Oamenilor de Stiinta din Romania

49. Banca Nationala a Romaniei

50. Autoritatile administratiei publice locale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close