Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular

Prin dispozitiile art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt reglementate situatiile in care persoanele impozabile, care desfasoara activitati economice ce implica operatiuni din sfera taxei pe valoarea adaugata, solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Potrivit modificarilor aduse Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, prin Hotararea Guvernului nr.150/2011, publicata in Monitorul Oficial nr.150 din 1 martie 2011, s-a prevazut, la pct.66 alin.(1) lit.d) si e), ca in cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art.153 din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera valabila incepand cu:

– data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art.153 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA inainte de realizarea operatiunilor, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

– prima zi a lunii urmatoare celei in care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art.153 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Din cuprinsul acestor prevederi, rezulta faptul ca pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata este necesar ca organele fiscale competente sa emita o decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA, motiv pentru care se impune aprobarea unui model de astfel de decizie.

Precizam ca, anterior acestor modificari, inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data comunicarii certificatului de inregistrare, in situatia prevazuta la art.153 alin.(1) lit.a), sau incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila opta pentru aplicarea regimului normal de taxa, in situatia prevazuta la art.153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, fara a fi necesara eliberarea unei decizii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

*

* *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass- Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa pe site-ul institutiei.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close