Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Prin modificarile legislative aduse pct.66 din Normele metodologice de aplicarea a Titlului VI din Codul fiscal, prin Hotararea Guvernului nr.150/ 2011, s-a prevazut ca persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, datorita inscrierii in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art.11 din Codul fiscal sau datorita inactivitatii temporare, inscrise in registrul comertului, au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, daca a incetat situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

In situatia in care aceste persoane nu solicita inregistrarea in scopuri de TVA, organele fiscale competente trebuie sa le inregistreze, din oficiu, in scopuri de TVA. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si modelul si continutul Deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA au fost aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1786/ 2010.

In acest ordin s-a avut in vedere numai data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta la pct.66. alin.(1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, si anume data de 1 a lunii urmatoare celei in care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA.

Avand in vedere faptul ca, prin prevederile pct. 66 alin.(15) si alin.(16) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, au fost reglementate si datele de la care se considera valabila inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, a persoanelor impozabile reactivate si a celor care si-au reluat activitatea la registrul comertului, este necesara completarea prevederilor ordinului sus mentionat.

*

* *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass- Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa pe site-ul institutiei.

 Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close