Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

In M. Of. nr. 185 din 16 martie 2011 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

————

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 2

(1) Regulamentul mentionat la art. 1 se aplica de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazute la art. 3 din acest regulament.

(2) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit regulamentului mentionat la art. 1.

ART. 3

Administratorii, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii entitatilor care intra sub incidenta regulamentului prevazut la art. 1 vor asigura masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in situatiile financiare anuale.

ART. 4

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.175 si 1.175 bis din 27 decembrie 2005;

b) orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

ART. 5

(1) Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

(2) Regulamentul mentionat la art. 1 se publica impreuna cu Ordinul de aprobare a acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close