Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia

In M. Of. nr. 186 din 17 martie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 426/2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia.

Din cuprins:

ART. 1

In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de regulamentele emise in aplicarea acesteia, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

ART. 4

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT

privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si regulamentele emise in aplicarea acesteia

In temeiul art. 27 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

ART. 1

Regulamentul are ca obiect stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand contravaloarea unor servicii prestate de Consiliul Concurentei pentru intreprinderile sau pentru persoanele fizice interesate.

ART. 2

Sumele reprezentand tarife se fac venit la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Tarifele stabilite de prezentul regulament se achita, prin ordin de plata, in conturile de trezorerie deschise la Banca Nationala a Romaniei, potrivit reglementarilor fiscale, sau in numerar la casieria Consiliului Concurentei.

ART. 4

Plata tarifelor se face intotdeauna inainte de depunerea notificarii, de accesul la documentatie si eliberarea de copii sau extrase.

ART. 5

(1) Notificarea operatiunilor de concentrare economica va fi inregistrata numai dupa prezentarea dovezii achitarii tarifului.

(2) Accesul la documentatie se acorda dupa prezentarea dovezii achitarii tarifului.

(3) Eliberarea de copii sau extrase ale documentatiei se face dupa prezentarea dovezii achitarii tarifului.

(4) In situatia in care tariful se achita prin ordin de plata, la prezentarea dovezii privind achitarea va fi inaintat Consiliului Concurentei ordinul de plata certificat de trezoreria de care apartine platitorul.

ART. 6

Notificarea concentrarilor economice, precum si cererea de acordare a accesului la documentatie, la care nu este anexata dovada de achitare a tarifului, nu se considera depuse la Consiliul Concurentei.

ART. 7

Tarifele sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament. Acestea pot fi actualizate periodic, in functie de indicele preturilor de consum, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close