Aprobarea O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

In M. Of. nr. 205 din 24 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 37/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare.

Din cuprins:

    ART. I

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 21 iunie 2010, cu urmatoarele modificari:

    1. La articolul 1, alineatele (1), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 si 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2011 Ministerul Finantelor Publice acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an, in limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligatiilor de plata restante inregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului. Perioada de acordare a imprumutului se stabileste in conventiile de imprumut incheiate cu unitatile administrativ-teritoriale.

    ………………………………………………………………..

    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin obligatii fiscale restante se intelege totalitatea obligatiilor datorate de catre operatorii economici la data de 31 decembrie 2010 si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale.

    ………………………………………………………………..

    (5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.”

    2. La articolul 2, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Imprumuturile contractate in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu intra sub incidenta limitelor stabilite pe anul 2011 pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale.”

    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    Directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, elibereaza certificatele de atestare fiscala solicitate de unitatile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Certificatele de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, cuprind creantele fiscale exigibile, existente in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data eliberarii acestora, si au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberarii.”

    4. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    (1) In situatia in care unitatea administrativ-teritoriala, respectiv subdiviziunea acesteia, dupa caz, are calitatea atat de debitor pentru obligatiile de plata restante inregistrate de aceasta fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, la data de 31 decembrie 2010 si neachitate la data solicitarii, cat si de creditor pentru creantele fiscale restante catre bugetul local al acesteia la data de 31 decembrie 2010 si neachitate la data solicitarii, poate opera stingerea obligatiilor respective potrivit procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor.”

    ART. II

    Pentru sumele neutilizate si virate integral in contul Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile alin. (5) si (6) ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, unitatile administrativ-teritoriale nu datoreaza dobanda. Dobanda si dobanda de intarziere virate de unitatile administrativ-teritoriale pentru aceste sume in contul Ministerului Finantelor Publice, respectiv in bugetul Trezoreriei Statului, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se restituie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close