Aprobarea O.U.G. nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

In M. Of. nr. 204 din 24 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 36/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. La articolul II punctul 3 articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 46

    (1) In termen de maximum 10 zile de la data sesizarii, comisia de disciplina corespunzatoare poate dispune clasarea sau, dupa caz, efectuarea cercetarii disciplinare.”

    2. La articolul II punctul 3 articolul 46, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare, cercetarea disciplinara este obligatorie.”

    3. La articolul II punctul 3 articolul 46, alineatele (9) si (12) – (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(9) Cercetarea disciplinara se efectueaza in termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei in care intervine suspendarea. Comisia de disciplina poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.

    ………………………………………………………………..

    (12) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea. Rezolutia comisiei de disciplina dispusa in conditiile alin. (1) sau, dupa caz, in conditiile prezentului alineat se comunica persoanelor indicate la art. 45^1 alin. (4).

    (13) Rezolutia de clasare dispusa in conditiile alin. (1) sau, dupa caz, in conditiile alin. (12) poate fi atacata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de persoana indicata la art. 45^1 alin. (1) si de persoana vizata.

    (14) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termenul de prescriptie de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscuta de Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii faptei.”

    4. La articolul II punctul 6 articolul 53, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa in calitate de membru ales la lucrarile sectiei in care se judeca actiunea disciplinara.”

    5. La articolul II punctul 9 articolul 61, alineatul (3^5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3^5) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari isi pastreaza drepturile si sunt supusi obligatiilor, interdictiilor si incompatibilitatilor ce revin judecatorilor si procurorilor. Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector judiciar in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in functia de judecator sau procuror.”

    6. La articolul III, alineatul (2) se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close