Modificarea si completarea Regulamentului Senatului

In M. Of. nr. 202 din 23 martie 2011 a fost publicata Hotararea Senatului Romaniei nr. 22/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Senatul se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor Constitutiei, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale prezentului regulament.”

    2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    Senatul nou-ales se intruneste in locul, ziua si la ora stabilite prin decretul de convocare emis de Presedintele Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.”

    3. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Numarul senatorilor care sunt propusi in Comisia de validare de fiecare partid, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alianta politica sau alianta electorala trebuie sa reflecte configuratia politica a Senatului rezultata din alegeri si se stabileste prin negocieri realizate de reprezentantii acestora.”

    4. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    (1) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui senator in cazul in care constata ca alegerea acestuia s-a facut prin incalcarea dispozitiilor legii electorale privind candidatura sau obtinerea mandatului, precum si in cazul in care exista o hotarare definitiva si irevocabila privind savarsirea de catre senatorul in cauza a unei infractiuni legate de derularea procesului electoral.”

    5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    Comisia de validare intocmeste un raport in care nominalizeaza senatorii pentru care propune validarea sau invalidarea mandatelor, cu motivarea propunerilor de invalidare.”

    6. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Hotararea privind validarea sau invalidarea alegerii senatorilor se adopta cu votul majoritatii senatorilor prezenti.”

    7. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 17

    Grupurile parlamentare isi aleg un lider, un numar de 2 pana la 4 vicelideri, in functie de caz, si un secretar. La inceputul fiecarei sesiuni ordinare, conducerea grupurilor parlamentare este anuntata in plenul Senatului.”

    8. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) prezinta Senatului, la inceputul fiecarei sesiuni parlamentare, denumirea grupului, precum si componenta sa numerica si nominala;”.

    9. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In functie de posibilitati, Biroul permanent asigura logistica si senatorilor care nu sunt afiliati la niciun grup parlamentar.”

    10. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 23

    (1) Dupa constituirea legala a Senatului, se aleg presedintele Senatului si ceilalti membri ai Biroului permanent.”

    11. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor prezenti.

    (3) Daca niciun candidat nu a intrunit numarul de voturi necesar, se organizeaza noi tururi de scrutin, la care participa primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi sau, dupa caz, toti candidatii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat si toti candidatii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un numar egal de voturi. Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a obtinut votul majoritatii senatorilor prezenti.”

    12. La articolul 24, alineatul (4) se abroga.

    13. La articolul 26, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Numarul de reprezentanti in Biroul permanent ai fiecarui grup parlamentar, in care se include si presedintele Senatului, trebuie sa respecte ponderea numarului de senatori ai fiecarui grup fata de numarul total de senatori, la inceputul fiecarei sesiuni ordinare.

    (3) In cazul in care nu se ajunge la un acord in cel mult 3 zile, problemele ramase in divergenta se supun plenului Senatului, care decide prin votul majoritatii senatorilor prezenti.”

    14. La articolul 27, alineatul (2) se abroga.

    15. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Propunerile nominale pentru functiile de vicepresedinte, secretar si chestor repartizate se anunta in plenul Senatului de catre liderii grupurilor parlamentare respective. Lista candidatilor propusi pentru functiile din Biroul permanent se supune in intregime votului Senatului si se aproba cu votul majoritatii senatorilor prezenti.”

    16. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 37

    (1) Biroul permanent se convoaca de presedintele Senatului sau la solicitarea a cel putin 5 dintre ceilalti membri ai sai ori a unui grup parlamentar.”

    17. La articolul 41 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 41

    (1) Secretarii Senatului au urmatoarele atributii:”.

    18. La articolul 67, litera d) se abroga.

    19. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 76

    (1) Orice comisie permanenta poate initia o ancheta parlamentara, in limitele competentelor sale materiale, cu aprobarea Senatului.”

    20. La articolul 76, alineatul (6) se abroga.

    21. La articolul 79, alineatele (1) si (2) se abroga.

    22. Articolul 137 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 137

    (1) Votul final priveste ansamblul reglementarii in forma rezultata din dezbaterea pe articole de catre Senat a proiectului de lege sau a propunerii legislative.

    (2) Votul final poate avea loc intr-o sedinta consacrata acestui scop, de regula in ziua de miercuri, ora 12,00, conform programului de activitate aprobat. In cazul in care, pana la data sedintei de vot final, stabilita prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a incheiat, votul final se amana de drept.”

    23. La articolul 170, alineatul (2) se abroga.

    24. La articolul 177 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societati comerciale, inclusiv la banci ori la alte institutii de credit, la societati de asigurare si la cele financiare, precum si in institutii publice;”.

    25. La articolul 177, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

    “(3^1) Calitatea de senator este incompatibila cu calitatea de membru cu drepturi depline in Parlamentul European.”

    26. Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 179

    (1) Senatorul care se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute la art. 177 sau in alte legi speciale va informa in scris, in termen de 15 zile, Biroul permanent despre aceasta situatie.

    (2) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), senatorul va opta intre mandatul de deputat sau de senator si functia ori functiile incompatibile, demisionand potrivit optiunii sale.

    (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), daca nu si-a exprimat optiunea, senatorul este considerat demisionat de drept. Situatia se aduce la cunostinta plenului Senatului, care constata demisia de drept. Hotararea de constatare a demisiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

    27. Articolul 180 se abroga.

    28. Articolul 182 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 182

    Orice stare de incompatibilitate survenita in timpul exercitarii mandatului de parlamentar trebuie adusa la cunostinta Biroului permanent, in scris, si in termen de 30 de zile de la data intervenirii acesteia.”

    29. Articolele 189 – 191 si 193 se abroga.

    30. La articolul 205, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Pentru lucrarile Senatului, ale comisiilor si pentru unele activitati ale serviciilor Senatului se pot folosi stagiari. Activitatea de voluntariat se desfasoara potrivit legii si hotararii Biroului permanent.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close