Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 210 din 25 martie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii.

Din cuprins:

    In vederea eficientizarii activitatii institutiilor din domeniul sanitar, in acord cu prioritatile Guvernului de reforma in administratia publica,

    tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri de reorganizare a sistemului de ingrijiri de sanatate si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare,

    avand in vedere constrangerile bugetare si necesitatea incadrarii in fondurile alocate pentru finantarea serviciilor medicale furnizate la nivelul unitatilor sanitare cu paturi, astfel incat sa nu fie afectata calitatea serviciilor medicale, fapt ce ar pune in pericol viata bolnavilor, se impune flexibilizarea procesului de reformare si reorganizare, in regim de urgenta, a asistentei medicale spitalicesti pentru a asigura acordarea asistentei medicale in conditii de siguranta si securitate pentru pacient.

    Tinand seama de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a acestora,

    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I

    Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 191, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

    “(9) Bugetele de venituri si cheltuieli ale spitalelor din reteaua administratiei publice locale se intocmesc, se aproba si se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si fac parte din bugetul general al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”

    2. Articolul 245 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 245

    (1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care pot fi in relatii contractuale cu casele de asigurari, sunt:

    a) unitatile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale in vigoare, autorizate, evaluate si selectate in conditiile legii;

    b) farmaciile, distribuitorii si producatorii de medicamente si materiale sanitare;

    c) alte persoane fizice si juridice care furnizeaza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

    (2) Selectarea unitatilor sanitare cu paturi care nu pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate se realizeaza de catre o comisie de selectie numita prin ordin al ministrului sanatatii pe baza unor criterii obiective aprobate prin acelasi ordin.

    (3) Comisia prevazuta la alin. (2) prezinta raportul analizei efectuate si lista unitatilor sanitare cu paturi care nu pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate. Raportul analizei efectuate si lista unitatilor sanitare cu paturi se aproba prin hotarare a Guvernului.

    (4) Casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte pentru furnizarea de servicii numai cu unitatile care indeplinesc criteriile de evaluare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii si care nu sunt cuprinse in hotarare a Guvernului pentru aprobarea raportului comisiei de selectie si a listei unitatilor sanitare cu paturi care nu pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate.”

    ART. II

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    – La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Daca, dupa aprobarea listei prevazute la art. 19, autoritatile administratiei publice locale nu preiau, pana la data de 15 aprilie 2011, unitatile sanitare publice cu paturi, conform dispozitiilor legale in vigoare, managementul acestora revine la Ministerul Sanatatii, prin hotarare a Guvernului, initiata de acest minister.”

    ART. III

    Pentru anul 2011, unitatile sanitare publice au dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate incheiate in anul precedent pentru o perioada care nu poate depasi 6 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestora, respectiv pana la data de 30 iunie 2011.

    ART. IV

    In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, pentru anul 2011, hotararea prevazuta la art. 245 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close