Modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare

In M. Of. nr. 202 din 23 martie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare.

Din cuprins:

    In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol,

    avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale,

    tinand cont ca lipsa de lichiditati ale operatorilor economici genereaza efecte negative majore, precum blocaje financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici din sectorul agroalimentar, precum si pierderea a numeroase locuri de munca,

    avand in vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare in vederea optimizarii fluxurilor financiare in cadrul derularii schemelor de ajutor de stat in domeniul agricol,

    tinand cont de necesitatea stabilirii unor masuri pentru facilitarea accesului la finantare in domeniul agricol si alimentar pentru evitarea blocajului implementarii masurilor din cadrul schemelor de ajutor de stat,

    avand in vedere greutatile pe care le intampina potentialii beneficiari ai Programului operational pentru pescuit 2007 – 2013 (POP) in contextul actual, in ceea ce priveste obtinerea de credite bancare pentru componenta de cofinantare aferenta proiectelor selectate,

    avand in vedere includerea in cadrul categoriei de comisioane nedatorate de beneficiari si a primei de garantare, face ca aceasta sa devina ajutor de stat, iar aplicarea schemei de inginerie financiara ar fi suspendata si amanata in timp, pana la infiintarea schemei de ajutor de stat, avizarea acesteia de catre Comunitatea Europeana si organizarea administrativa a structurilor implicate. Din punctul de vedere al beneficiarilor mentinerea prevederilor art. 22^1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu reprezinta o facilitate la acordarea garantiilor, deoarece si in situatia existentei schemei de ajutor de stat, intensitatea actuala a ajutorului public nu poate fi depasita,

    Tinand cont de necesitatea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene si implicit a derularii unor proiecte viabile, precum si de necesitatea reducerii incetinirii declinului sectorului pescaresc,

    luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I

    Articolul III din Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. III

    (1) Formele de ajutor de stat prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010*) se achita beneficiarilor prevazuti la art. 3 si 9 din aceeasi ordonanta in conturi distincte, deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.

    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) beneficiarii care solicita institutiilor de credit credite bancare pentru asigurarea capitalului de lucru necesar realizarii productiei, inclusiv pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete.

    (3) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate de catre beneficiari in urmatoarea ordine, astfel:

    a) pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;

    b) pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprire prin titluri executorii.

    (4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevazuti la art. 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, care au credite contractate de la institutii de credit pentru destinatiile prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, pot cesiona acestora drepturile de incasat de la institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010. Cesiunea catre institutia de credit se efectueaza in baza unei confirmari emise de institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat, din care sa rezulte suma de plata catre beneficiar. Cesiunea este valabila numai dupa notificarea de catre beneficiar a institutiei publice care plateste formele de ajutor de stat.

    (5) Institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat catre beneficiari care si-au cesionat drepturile de incasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscala conform art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii. In acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscala nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

    (6) In cazul in care certificatul de atestare fiscala contine obligatii de plata ale beneficiarului, institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat instiinteaza institutia de credit si beneficiarul cu privire la obligatiile de plata ale beneficiarului ajutorului de stat.

    (7) Institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat vor vira la scadenta suma aferenta ajutorului de stat, in contul indicat de institutia de credit, numai daca beneficiarul ajutorului de stat nu are obligatii de plata restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale.

    (8) Suma care face obiectul cesionarii catre institutia de credit care a acordat creditul se achita de catre institutiile publice, care platesc formele de ajutor de stat, in contul beneficiarului ajutorului de stat indicat de institutia de credit, cu respectarea prevederilor legale.

————

    *) Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010 si a fost completata ulterior prin Legea nr. 281/2010.”

    ART. II

    Alineatul (5) al articolului 22^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Gestionarul schemei de inginerie financiara va percepe beneficiarilor de garantii prevazuti la alin. (1) numai prima de garantare, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei nr. 155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii. Nivelul primei de garantare se stabileste de catre gestionarul schemei de inginerie financiara, conform normelor interne de administrare a riscului.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close