Interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara

In M. Of. nr. 217 din 30 martie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara.

Din cuprins:

Avand in vedere:

– numarul mare al cazurilor de furturi de materiale si componente ale infrastructurii feroviare si degradarile aduse instalatiilor ca urmare a furturilor;

– periclitarea sigurantei circulatiei trenurilor si, implicit, amplificarea premiselor producerii unor evenimente cu consecinte deosebit de grave;

– riscul de a nu se putea asigura conditiile de siguranta a circulatiei trenurilor la viteza de 160 km/ora pe tronsoanele de cale ferata reabilitate, din cauza furtului echipamentelor speciale, crescand in aceeasi masura si valoarea pagubelor,

toate acestea constituind o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

se impune adoptarea de urgenta a unui act normativ prin care sa se interzica achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, de tipul sinei de cale ferata, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta a circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii.

Neadoptarea acestei masuri ar conduce la consecinte imediate, si anume afectarea grava a sigurantei circulatiei, amplificarea premiselor producerii unor evenimente feroviare cu consecinte deosebit de grave, crearea de perturbatii majore in circulatia si manevra trenurilor.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1

(1) Se interzice pe o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, de tipul sinei de cale ferata, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta a circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii feroviare, componentelor instalatiilor de electrificare feroviare, componentelor materialului rulant si altele asemenea.

(2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(3) In cazul in care contraventia prevazuta la alin. (2) a fost savarsita de catre operatorul economic care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile, se aplica si sanctiunea complementara a anularii autorizatiei de colectare.

(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite in acest sens prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(5) Contravenientul are obligatia de a achita, pe langa amenda contraventionala, si un tarif cu titlu de tarif de despagubire, in cuantum egal cu valoarea elementelor feroviare in cauza, mentionate la alin. (1), si a manoperei aferente.

(6) Agentul constatator va mentiona in procesul-verbal de constatare a contraventiei si contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita in lei, in contul Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A. sau al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A., dupa caz, si va reveni acesteia ca venit extrabugetar. Sumele incasate vor fi folosite numai in activitatea de reparatii, modernizare si investitii in infrastructura feroviara sau material rulant, dupa caz.

(7) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Prelungirea termenului prevazut la alin. (1) se poate face prin hotarare a Guvernului.

ART. 2

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close