Modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

In M. Of. nr. 224 din 31 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului.

Din cuprins:

ART. I

Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Camerele de comert sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, fara scop patrimonial, de utilitate publica, cu personalitate juridica, create in scopul de a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor lor si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate.”

2. La articolul 4, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m^1), cu urmatorul cuprins:

“m^1) intocmesc o evidenta proprie a societatilor comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; inscrierea in acesta se face la solicitarea societatilor comerciale, iar comerciantii inregistrati la registrul comertului se inscriu in Catalogul firmelor intocmit de camerele de comert;”.

3. La articolul 4, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“n) constituie servicii de asistenta pentru inregistrare in registrul comertului si desfasoara urmatoarele activitati:

1. indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

2. indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului;

3. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a documentelor in vederea inregistrarii in registrul comertului;”.

4. La articolul 28 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) intocmeste evidenta proprie a situatiei societatilor comerciale si a emblemelor comerciale in Catalogul firmelor;”.

5. La articolul 29, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

“(6) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera Nationala indruma activitatea curtilor de arbitraj de pe langa camerele judetene.

(7) Activitatea curtilor de arbitraj de pe langa camerele judetene se desfasoara conform prevederilor Codului de procedura civila, ale Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera Nationala.”

6. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 46

Camerele de comert bilaterale, denumite in continuare camere bilaterale, sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridica, recunoscute de utilitate publica conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Camerele bilaterale sunt create in scopul dezvoltarii relatiilor economice ale Romaniei cu tarile pentru care au fost create si al promovarii, apararii si sustinerii intereselor economice ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate.”

ART. II

(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, camerele de comert bilaterale sunt obligate sa prezinte Camerei de Comert si Industrie a Romaniei toate documentele care sa ateste indeplinirea conditiilor de organizare si functionare prevazute de Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

(2) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), Camera de Comert si Industrie a Romaniei va proceda la retragerea avizului camerelor de comert bilaterale care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 46 din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, si va aviza persoanele juridice care intrunesc conditiile prevazute de lege.

ART. III

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– La articolul 51^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Oficiul National al Registrului Comertului poate colabora cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close