Decizia Curtii Constitutionale nr. 171/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 242 din 7 aprilie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 171/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

          Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Ion Vladuti in Dosarul nr. 278/54/2010 al Curtii de Apel Craiova – Sectia a II-a civila si pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

    La apelul nominal se prezinta personal autorul exceptiei, lipsind cealalta parte, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul autorului exceptiei, care solicita admiterea acesteia, intrucat textul legal criticat retroactiveaza si incalca drepturile anterior castigate prin emiterea deciziei de pensionare, contrar art. 44 si 47 din Constitutie.

    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca textul legal criticat nu are legatura cu solutionarea cauzei.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Incheierea din 17 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 278/54/2010, Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a civila si pentru conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Ion Vladuti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii de revizuire a unei hotarari pronuntate ca urmare a formularii unei contestatii in anulare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale criticate retroactiveaza, intrucat prevad impozitarea sumei din pensie ce depaseste 1.000 lei si cu privire la pensiile stabilite potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, pensii, care, potrivit art. 7 din aceeasi lege, nu sunt impozabile.

    Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a civila si pentru conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, aratand ca dispozitiile Legii nr. 3/1977 nu mai sunt in vigoare, astfel incat, sub aspectul neimpozitarii pensiilor, art. 7 din aceasta lege nu mai este aplicabil.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    Avocatul Poporului considera ca textele legale criticate sunt constitutionale, intrucat nu cuprind nicio dispozitie cu caracter retroactiv, aplicandu-se pentru viitor. Totodata, se mai arata ca, prin modul de formulare a criticii de neconstitutionalitate, sunt vizate chestiuni care tin de interpretarea si aplicarea legii.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata, il constituie dispozitiile art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, precum si ale art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006. In realitate, din motivarea exceptiei, Curtea constata ca este contestata constitutionalitatea art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 si art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006. Totodata, Curtea observa ca prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, au fost abrogate dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, insa solutia legislativa de principiu a fost preluata in art. 257 alin. (2^2) din aceeasi lege. In aceste conditii, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006, care au urmatorul cuprins:

    – Art. 41 lit. e) din Legea nr. 571/2003: “Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: […]

    e) venituri din pensii, definite conform art. 68;”;

    – Art. 68 din Legea nr. 571/2003: “Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat.”;

    – Art. 69 din Legea nr. 571/2003: “Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica.”;

    – Art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003: “(1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. […]

    (4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru venituri din pensii.”;

    – Art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006: “(2^2) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2)”.

    Dispozitiile constitutionale invocate in sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legilor.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta a fost ridicata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire. Potrivit art. 322 din Codul de procedura civila, partea interesata poate cere “revizuirea unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul”.

    In cazul de fata, Curtea observa ca autorul exceptiei a formulat prezenta cerere de revizuire impotriva unei decizii civile prin care a fost respinsa contestatia in anulare. Or, impotriva unei atari decizii nu se poate formula o cerere de revizuire. Mai mult, cererea de revizuire formulata de autorul exceptiei nu vizeaza situatiile limitativ prevazute de art. 322 din Codul de procedura civila.

    In aceste conditii, Curtea retine ca, indiferent de solutia pronuntata in prezenta cauza, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o cerere de revizuire ab initio inadmisibila. Rezulta ca exceptia de neconstitutionalitate nu are legatura cu solutionarea cauzei in sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992; astfel, intrucat exceptia de neconstitutionalitate nu indeplineste o conditie de admisibilitate, aceasta, in temeiul art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Ion Vladuti in Dosarul nr. 278/54/2010 al Curtii de Apel Craiova – Sectia a II-a civila si pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close