Modificarea si completarea O.G. nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

In M. Of. nr. 240 din 6 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.

Din cuprins:

    Avand in vedere existenta unor factori de natura obiectiva, care necesita organizarea si derularea unor activitati pregatitoare necesare desfasurarii propriu-zise a recensamantului populatiei si locuintelor, cu implicarea diferitelor structuri ale administratiei centrale si locale,

    in considerarea scopului principal al recensamantului, acela de a oferi informatii esentiale si de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale in domeniul economic si social, al populatiei si dezvoltarii umane, informatii care nu pot fi obtinute din alte surse,

    deoarece, in vederea organizarii activitatii de inregistrare, planificare a bugetului, verificare a exhaustivitatii inregistrarii persoanelor, vor fi utilizate date si informatii din Registrul national de evidenta a persoanelor, in caz contrar intampinandu-se reale dificultati in ceea ce priveste delimitarea unitatilor de recenzare pentru intregul teritoriu al tarii,

    tinand seama de faptul ca, pentru sectorizarea teritoriului in unitati de recenzare, pentru estimarea bugetului necesar si pentru organizarea si efectuarea operatiilor de colectare a informatiilor vor fi utilizate harti digitale,

    avand in vedere importanta adoptarii unor reglementari care sa asigure cadrul institutional necesar autoritatilor si institutiilor publice implicate in efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor, ce trebuie sa isi transmita intr-un mod rapid si eficient date si informatii de natura a realiza interesul national privind indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, precum si interesele opiniei publice prin utilizarea datelor rezultate la recensamant,

    pentru necesitatea includerii in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008, cu modificarile ulterioare, a prevederilor unui nou articol, in vederea garantarii si protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal,

    prin faptul ca recensamantul de proba, care se va desfasura in perioada 7 – 16 mai 2011, va simula la scara redusa recensamantul propriu-zis, la care vor fi utilizate informatii din Registrul national de evidenta a persoanelor, inclusiv codul numeric personal, folosite atat la delimitarea sectoarelor de recensamant, cat si in continutul formularelor proiectate,

    in cazul neadoptarii imediate a prezentei reglementari se pericliteaza realizarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.

    Luand in considerare faptul ca actiunile pregatitoare efectuarii propriu-zise a recensamantului populatiei si al locuintelor au caracter interinstitutional si sunt programate a fi efectuate in lunile martie, aprilie 2011, timpul ramas nu permite adoptarea unei legi in acest sens, nici macar cu procedura de urgenta prevazuta de art. 76 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

    In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC

    Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 5/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 11

    La delimitarea unitatilor de recenzare pentru intregul teritoriu al tarii, precum si pentru organizarea si efectuarea operatiilor de colectare a informatiilor sunt prelucrate, in conditiile legii, date si informatii, inclusiv date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, materiale cartografice si informatii din statistica curenta, precum si din recensamintele anterioare.”

    2. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 12

    In vederea asigurarii exhaustivitatii inregistrarii persoanelor si a calitatii datelor, la recensamant sunt prelucrate codul numeric personal, precum si etnia, religia si limba materna, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    3. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 12^1

    Institutiile implicate in efectuarea recensamantului colaboreaza in vederea punerii la dispozitie, in conditiile legii, a tuturor datelor si informatiilor necesare pentru realizarea scopurilor prevazute la art. 11 si 12, cu exceptia celor referitoare la etnie, religie si limba materna, care se prelucreaza cu consimtamantul expres al persoanelor intervievate sau al reprezentantilor legali ai acestora.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close