Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Potrivit art. 30 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

Totodata, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.117/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale, au fost aduse modificari si Ordonantei Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

– au fost abrogate alin. (7) – (9) de la art.111 “Termenele de plata” din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, pentru contribuabilii platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, precum si de contributii obligatorii, perioada fiscala este luna calendaristica, fiind eliminate derogarile anterioare privind termenele de plata (plata trimestriala sau semestriala, dupa caz).

– conform noilor modificari aduse art.26 alin.(2), pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor. Ca urmare, sediile secundare ale contribuabililor se inregistreaza fiscal, potrivit legii, fara a mai avea obligatii fiscale de declarare, acestea fiind preluate de entitatile care le-au infiintat.

Potrivit Legii nr.85/2003 Legea minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezent, ca urmare a concesionarii/administrarii activitatilor de exploatare a resurselor minerale sau bunurilor domeniului public al statului, contribuabilii datoreaza catre bugetul de stat redevente miniere, platite trimestrial.

Datorita conditiilor economice existente, sunt situatii in care, unele institutii publice exploateaza resursele minerale de pe domeniul public al statului, avand, prin urmare, obligatia platii de redevente miniere. Astfel, a aparut necesitatea inregistrarii in vectorul fiscal a acestora.

Avand in vedere noile modificari legislative, precum si ca urmare a propunerilor primite de la organele fiscale teritoriale privind simplificarea administrarii contribuabililor, este necesara imbunatatirea formularelor de inregistrare fiscala si a instructiunilor de completare a acestora, dupa cum urmeaza:

– modificarea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, prin introducerea unei noi rubrici pentru platitorii de impozit pentru profitul impozabil aferent venitului din proprietati imobiliare si/sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare, conform art. 30 din Codul Fiscal.

– modificarea formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020)”, prin introducerea unui rand suplimentar privind data nasterii, ziua, luna, anul pentru facilitarea identificarii contribuabilului, precum si prin redenumirea formularului (020) “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal”. Formularul va fi depus de catre persoanele fizice romane si straine, care detin cod numeric personal, altele decat persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

– modificarea formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (030)”, prin introducerea a doua randuri suplimentare privind locul nasterii si sexul pentru facilitarea identificarii contribuabilului, a unui rand privind radierea contribuabilului, precum si prin redenumirea formularului (030) “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care nu detin cod numeric personal”. Formularul va fi depus de catre persoanele fizice romane si straine, care nu detin cod numeric personal, altele decat persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate sau care exercita profesii libere.

–  modificarea formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)”, prin introducerea unui rand suplimentar in vectorul fiscal referitor la redeventele miniere, necesar evidentierii distincte a acestei categorii de taxe, potrivit Legii nr.85/2003 Legea minelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

– modificarea formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, prin introducerea unui rand suplimentar privind radierea sediului secundar, cat si prin eliminarea rubricii privind impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.

– introducerea formularului “Declaratie privind sediile secundare (061)” completat si depus de catre contribuabilii care infiinteaza puncte de lucru, la organul fiscal competent, fara a se atribui cod de inregistrare fiscala.

– modificarea formularului “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)”, prin introducerea unui rand suplimentar privind data nasterii si locul nasterii, pentru facilitarea identificarii contribuabilului.

– modificarea corespunzatoare a instructiunilor de completare a formularelor de inregistrare fiscala.

* * *

 Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institutiei.

 Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close