Modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor

In M. Of. nr. 264 din 14 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 74/2011 privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor.

Din cuprins:

ART. 1

Prezentul ordin stabileste modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, in termenul stabilit la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a activitatii de revizuire a pensiilor militare de stat, pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, recalculate conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

ART. 2

(1) In vederea desfasurarii procesului de identificare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, Casa de pensii sectoriala a Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare Casa de pensii sectoriala, intocmeste, pe baza inregistrarilor proprii, in format electronic, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, un fisier cuprinzand datele cu caracter personal privind beneficiarii pensiilor aflate in plata, recalculate conform Legii nr. 119/2010.

(2) Fisierul prevazut la alin. (1) contine, in situatia in care acestea se regasesc in evidenta Casei de pensii sectoriale, informatii pentru identificarea actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, respectiv urmatoarele date cu caracter personal ale pensionarilor:

a) numele si prenumele;

b) codul numeric personal;

c) adresa actuala de domiciliu;

d) data privind trecerea in rezerva sau direct in retragere ori incetarea raporturilor de serviciu;

e) informatii privind arma in care au activat inainte de pensionare.

(3) In fisierul prevazut la alin. (1) vor fi marcati distinct de catre Casa de pensii sectoriala beneficiarii de pensii pentru care au fost depuse si procesate actele doveditoare ale veniturilor realizate lunar.

(4) Fisierul prevazut la alin. (1) va cuprinde si informatiile detinute privind beneficiarii pensiilor de urmas, respectiv:

a) numele si prenumele urmasului si ale titularului sustinator;

b) codul numeric personal al urmasului;

c) adresa actuala de domiciliu a urmasului;

d) gradul militar al titularului sustinator;

e) data decesului titularului sustinator;

f) informatii privind arma in care a activat inainte de pensionare/deces titularul sustinator.

(5) Fisierul prevazut la alin. (1) se comunica Directiei generale management resurse umane din cadrul ministerului, iar in cazul in care exista informatii potrivit carora beneficiarii pensiilor au trecut in rezerva sau direct in retragere ori au incetat raporturile de serviciu din unitati ale altor institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, Casa de pensii sectoriala va transmite aceste informatii institutiilor respective in vederea identificarii actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

(6) In termen de doua zile de la primirea fisierului prevazut la alin. (1), Directia generala management resurse umane, prin sistemul informatic si de comunicatii propriu, pune la dispozitia inspectoratelor generale/similare si inspectoratelor/unitatilor teritoriale situatia nominala a beneficiarilor pensiilor aflate in plata la Casa de pensii sectoriala, in vederea identificarii, din oficiu, a persoanelor ale caror pensii se revizuiesc si ale caror dosare personale se regasesc in arhiva proprie.

ART. 3

(1) Directia generala management resurse umane, inspectoratele generale/similare si inspectoratele/unitatile teritoriale procedeaza la consultarea fisierului prevazut la art. 2 alin. (1) si revendica/marcheaza, in termen de 10 zile de la data punerii la dispozitie a situatiei prevazute la art. 2 alin. (6), beneficiarii de pensii ale caror dosare personale se afla in arhiva proprie.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), pentru structurile centrale ale inspectoratelor generale si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, termenul de consultare/revendicare este de 20 de zile de la data punerii la dispozitie a situatiei prevazute la art. 2 alin. (6).

(3) In cazul unitatilor desfiintate, revendicarea/marcarea beneficiarilor pensiilor se efectueaza de catre Directia generala management resurse umane pentru unitatile care au facut parte din aparatul central si care nu au avut structuri de resurse umane, respectiv de catre structurile centrale de resurse umane din cadrul inspectoratelor generale/similare.

ART. 4

(1) In termen de 3 zile de la data finalizarii activitatii de revendicare/marcare, Directia generala management resurse umane transmite in format electronic la Casa de pensii sectoriala fisierul prevazut la art. 2 alin. (1), completat cu informatii privind unitatile din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care au revendicat/marcat beneficiarii de pensii.

(2) Casa de pensii sectoriala, pe baza dosarelor personale de pensie existente in arhiva proprie, analizeaza informatiile din fisierul prevazut la alin. (1) si identifica unitatile de unde beneficiarii pensiilor au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu.

(3) Dupa identificarea unitatilor de unde beneficiarii pensiilor au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu, precum si/sau a unitatilor care au intocmit dosarele personale de pensie, Casa de pensii sectoriala transmite datele detinute, integrate intr-un fisier, pana la data de 10 iunie 2011, catre Directia generala management resurse umane in vederea identificarii actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

(4) Directia generala management resurse umane, prin sistemul informatic si de comunicatii propriu, pune la dispozitia inspectoratelor generale/similare si inspectoratelor/unitatilor teritoriale, in termen de doua zile de la primirea fisierului prevazut la alin. (3), datele primite de la Casa de pensii sectoriala.

ART. 5

(1) Dupa revendicarea/marcarea beneficiarilor de pensii, Directia generala management resurse umane si structurile de resurse umane din inspectoratele generale/similare si inspectoratele/unitatile teritoriale procedeaza la intocmirea fiselor individuale cuprinzand informatiile necesare identificarii actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

(2) Fisele individuale intocmite potrivit alin. (1) se comunica, in termen de maximum 30 de zile de la data finalizarii activitatii de revendicare/marcare, structurilor financiar-contabile din cadrul unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor si, dupa caz, celor din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care au asigurat plata drepturilor salariale pe perioada activitatii profesionale ori care detin in arhiva statele de plata/alte documente, in vederea identificarii actelor si datelor necesare revizuirii pensiilor.

(3) Activitatea privind identificarea veniturilor prevazuta la alin. (2) se desfasoara cu sprijinul structurilor detinatoare de arhive.

ART. 6

(1) Structurile financiar-contabile din cadrul inspectoratelor generale/similare si inspectoratelor/unitatilor teritoriale care au asigurat plata drepturilor salariale pentru anumite perioade de activitate profesionala desfasurata de beneficiarii pensiilor identifica si extrag actele si datele care dovedesc veniturile realizate lunar de acestia pentru perioadele respective.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), actele doveditoare ale veniturilor realizate lunar pot fi intocmite/eliberate de structurile financiar-contabile ale unitatilor ce le detin in pastrare sau de structurile unitatilor de unde au trecut in rezerva/direct in retragere ori au incetat raporturile de serviciu beneficiarii pensiilor.

(3) Structurile financiar-contabile vor transmite actele si datele care dovedesc veniturile realizate lunar la structurile de resurse umane care au solicitat aceste documente, urmand ca procesul sa fie finalizat pana la data de 31 august 2011.

(4) Actele si datele doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise de structurile financiar-contabile, se centralizeaza de catre structurile de resurse umane din inspectoratele generale/similare si inspectoratele/unitatile teritoriale care au solicitat aceste documente, pentru beneficiarii pensiilor care au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu din aceste structuri.

(5) Informatiile privind veniturile realizate lunar rezultate din documentele prevazute la alin. (4) se implementeaza in format electronic prin intermediul programului informatic al Grupului de proiectare programe informatice in domeniul financiar contabil din subordinea Directiei generale financiare, urmand ca procesul sa fie finalizat pana la data de 15 septembrie 2011.

(6) Saptamanal, in fiecare zi de luni, unitatile realizeaza exportul fisierelor din programul informatic prevazut la alin. (5) si le transmit centralizat la Directia generala management resurse umane prin sistemul informatic si de comunicatii gestionat de aceasta directie.

(7) Operatiunea de export a fisierelor prevazuta la alin. (6) se realizeaza numai in cazul beneficiarilor de pensii pentru care sunt introduse toate veniturile realizate lunar sau, in lipsa acestora, gradele militare detinute aferente perioadelor de activitate profesionala pentru care nu au fost identificate venituri.

(8) Saptamanal, in fiecare zi de marti, Directia generala management resurse umane transmite fisierele mentionate la alin. (6) catre serverul Directiei generale financiare.

(9) In cazul beneficiarilor de pensii prevazuti la art. 2 alin. (3), actele si datele doveditoare ale veniturilor realizate lunar si/sau istoricul gradelor militare detinute aferente perioadelor de activitate profesionala pentru care nu au fost identificate venituri se transmit la Casa de pensii sectoriala in forma scrisa, in original sau copie certificata, dupa caz, de catre structurile de resurse umane din unitatile de la care au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu, pana la data de 15 mai 2011, fara a urma procedurile prevazute la alin. (5) – (8).

ART. 7

(1) Pentru perioadele in care beneficiarii pensiilor care au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu din cadrul unitatilor ce au facut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv din cadrul inspectoratelor generale/similare si inspectoratelor/unitatilor teritoriale, au desfasurat activitate profesionala in cadrul unor institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, Directia generala management resurse umane si structurile de resurse umane, dupa caz, solicita informatiile, actele si datele care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, astfel:

a) in cazul Ministerului Apararii Nationale, la Serviciul istoric al armatei;

b) in cazul celorlalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, la directiile de resurse umane din cadrul structurilor centrale a institutiilor respective.

(2) In cazul in care actele si datele care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor pentru beneficiarii care au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu din cadrul unitatilor/entitatilor ce au facut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv din cadrul inspectoratelor/unitatilor/entitatilor, au fost predate la alte institutii/unitati din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, Directia generala management resurse umane si structurile de resurse umane, dupa caz, solicita informatiile, actele si datele necesare identificarii actelor sau datelor respective, potrivit procedurii prevazute la alin. (1).

ART. 8

(1) Directia generala management operational, la solicitarea Secretariatului general, desfasoara activitati pentru realizarea unei situatii privind identificarea unitatilor/entitatilor care fac parte sau au facut parte din structura Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Secretariatul general desfasoara activitati urgente in vederea elaborarii, pana la data de 30 aprilie 2011, a unei situatii referitoare la unitatile/entitatile care detin arhivele documentelor justificative care atesta plata veniturilor realizate lunar, pentru unitatile/entitatile care fac parte sau au facut parte din structura Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) In baza situatiilor prevazute la alin. (1) si (2), Secretariatul general comunica tuturor unitatilor/entitatilor din cadrul ministerului care solicita acest lucru date privind arhivele documentelor justificative.

ART. 9

(1) Actele si datele care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor intocmite de structurile financiar-contabile, transmise in format electronic catre serverul Directiei generale financiare, prin intermediul programului informatic implementat de Grupul de proiectare programe informatice in domeniul financiar contabil al Directiei generale financiare, se expediaza concomitent si in forma scrisa, in original sau copie certificata, de structurile de resurse umane din unitatile din care beneficiarii pensiilor au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu, prin posta militara, la Casa de pensii sectoriala, comunicand faptul ca acestea au fost trimise si in format electronic.

(2) Pentru situatiile in care in actele si datele doveditoare privind veniturile lunare individuale nu au fost identificate venituri pentru anumite perioade de activitate profesionala, structurile de resurse umane vor comunica in forma scrisa si istoricul gradelor militare detinute pentru perioadele respective, impreuna cu actele prevazute la alin. (1).

ART. 10

In aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, pentru stabilirea modalitatilor tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, intre structurile financiare si/sau de resurse umane centrale ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se pot incheia protocoale.

ART. 11

(1) Personalul Directiei generale management resurse umane, Directiei generale financiare si al Casei de pensii sectoriale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor poate efectua actiuni de indrumare si verificare in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor asupra modului de punere in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 si a dispozitiilor aprobate prin prezentul ordin.

(2) In aplicarea prezentului ordin, Directia generala management resurse umane, Directia generala financiara, Directia generala management operational si Secretariatul general din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pot emite precizari proprii sau comune, dupa caz, cu informarea reciproca.

ART. 12

(1) Sefii/Comandantii unitatilor/structurilor centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor raspund de aplicarea dispozitiilor prezentului ordin, prin masurile organizatorice dispuse, inclusiv prin planificarea desfasurarii activitatilor in ture, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Sefii/Comandantii unitatilor/structurilor prevazute la alin. (1), conectate la reteaua voce-date a Ministerului Administratiei si Internelor, dispun structurilor de comunicatii si tehnologia informatiei asigurarea tuturor masurilor tehnice adecvate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal si pentru accesarea sistemului informatic si de comunicatii gestionat de Directia generala management resurse umane, precum si pentru instalarea actualizarilor programului informatic al Grupului de proiectare programe informatice in domeniul financiar contabil din subordinea Directiei generale financiare.

(3) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in baza prezentului ordin se realizeaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 13

Sunt si raman abrogate Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010.

ART. 14

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close