Decizia Curtii Constitutionale nr. 103/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In M. Of. nr. 280 din 21 aprilie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 103/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Eugen Anton si Stella Anton in Dosarul nr. 2.344/98/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care arata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal este inadmisibila, iar cea a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este neintemeiata.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 25 martie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 2.344/98/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Eugen Anton si Stella Anton.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arata ca dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, fiind contrare principiului egalitatii in drepturi prevazut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, in masura in care se prevede obligatia platii taxei pe teren doar pentru persoanele care au concesionat terenuri de la primarii, iar nu si de la alte persoane juridice cu capital de stat.

    Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate. Prin adresa inregistrata cu nr. 11.769 din 2 august 2010, Curtea Constitutionala a solicitat instantei de judecata exprimarea opiniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au urmatorul cuprins: “Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.”

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea in drepturi.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin Decizia nr. 299 din 6 aprilie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, pronuntandu-se asupra constitutionalitatii prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a statuat ca plata impozitului pe teren in cazul terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, de catre concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, nu este de natura a incalca prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie. Legiuitorul este liber sa stabileasca impozite in masura in care acestea sunt proportionale, rezonabile si echitabile, conditie indeplinita in cazul de fata. Aceasta, cu atat mai mult cu cat concesionarea, inchirierea, ca si darea in administrare si in folosinta a terenurilor se fac in general pe termen foarte lung, prin conventii/acte intervenite intre partile interesate.

    De asemenea, prin Decizia nr. 209 din 17 februarie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 10 martie 2009, in ceea ce priveste invocarea incalcarii dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a retinut ca textul criticat se aplica in mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor care se afla in situatiile prevazute de ipoteza normei respective. Pe de alta parte, principiul egalitatii in drepturi inscris in Constitutie priveste egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, fara a institui egalitatea intre cetateni si autoritatile publice sau intre cetateni si stat sau unitatile administrativ-teritoriale, ca persoane juridice de drept public.

    Totodata, prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, Curtea a statuat ca exceptarea, prin lege, de la plata unor impozite si taxe a unor categorii de persoane fizice ori juridice sau a anumitor activitati ori bunuri nu poate sa fie considerata, prin ea insasi, ca neconstitutionala. Dimpotriva, exceptarea de la impozite si taxe ori stabilirea unor reduceri in aceasta materie reprezinta o practica legislativa curenta, care corespunde fie necesitatii de ocrotire a unor subiecte de drept, fie unor ratiuni economice.

    In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea constata ca aceasta este inadmisibila, deoarece, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor […] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare”, astfel incat o hotarare a Guvernului nu poate forma obiectul controlului de constitutionalitate.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    1. Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Eugen Anton si Stella Anton in Dosarul nr. 2.344/98/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

    2. Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de aceiasi autori in acelasi dosar al aceleiasi instante.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close