Procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale

In M. Of. nr. 274 din 19 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 78/2011 privind procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) In vederea obtinerii avizului prevazut la art. 22 alin. (2^5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, ordonatorul principal de credite al bugetului local intocmeste o nota motivata referitoare la posturile vacante unice pentru care se solicita avizul privind ocuparea acestora, pe care o transmite institutiei prefectului.

    (2) Nota prevazuta la alin. (1) cuprinde informatii referitoare la:

    a) justificarea necesitatii ocuparii posturilor vacante;

    b) justificarea incadrarii in categoria de post unic;

    c) posturile vacante unice, relevante pentru analiza indeplinirii conditiilor prevazute la art. 22 alin. (2^6) din ordonanta de urgenta;

    d) incadrarea in plafonul anual maxim de cheltuieli repartizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011.

    ART. 2

    (1) In termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea notei prevazute la art. 1, institutia prefectului verifica respectarea prevederilor art. 1 alin. (2), analizeaza temeinicia informatiilor cuprinse in nota si comunica ordonatorului principal de credite al bugetului local punctul sau de vedere.

    (2) Institutia prefectului intocmeste lunar o analiza a solicitarilor primite si o situatie centralizatoare pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, dupa caz, a solicitarilor considerate ca fiind argumentate in mod corespunzator si care pot face obiectul ordonantei de urgenta.

    (3) In primele 5 zile ale fiecarei luni, institutia prefectului transmite, in scris si in format electronic, Ministerului Administratiei si Internelor – Directia generala pentru relatiile cu institutiile prefectului situatia centralizatoare prevazuta la alin. (2), pentru luna anterioara, precum si o nota de prezentare a justificarii ocuparii posturilor cuprinse in situatia centralizatoare.

    (4) Ministerul Administratiei si Internelor intocmeste o situatie centralizatoare la nivel national, precum si o nota de prezentare centralizatoare a justificarilor ocuparii posturilor in termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

    ART. 3

    (1) Ministerul Administratiei si Internelor prezinta Guvernului situatia centralizatoare la nivel national, precum si nota prevazuta la art. 2 alin. (4), in vederea emiterii avizului prevazut la art. 22 alin. (2^5) din ordonanta de urgenta.

    (2) Avizul prevazut la alin. (1) se comunica institutiei prefectului, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea acestuia la Ministerul Administratiei si Internelor.

    (3) Institutia prefectului comunica avizul favorabil sau nefavorabil fiecarui ordonator principal de credite al bugetului local, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrare.

    (4) De la primirea avizului favorabil prevazut la alin. (3), unitatile administrativ-teritoriale au dreptul sa demareze procedura legala pentru ocuparea posturilor unice.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close