Modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

In M. Of. nr. 282 din 21 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1977/2011 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 5 mai 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 4

    Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:

    a) prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele prevazute la lit. b) si c);

    b) data reactivarii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

    c) data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, dupa caz.”

    2. La anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “5. Data inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de mentiuni, data reactivarii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, dupa caz.”

    3. La anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “12. Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare comunicarii deciziei prevazute la pct. 10 sau data reactivarii, respectiv data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, dupa caz.”

    4. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

    5. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

    ART. II

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. IV

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close