Modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

 In M. Of. nr. 295 din 28 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 351/464/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010.

Din cuprins:

    ART. I

    Normele privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Contributia se vireaza in contul deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cont care va fi afisat pe site-ul Ministerului Sanatatii, in conditiile legii, la termenele prevazute in notificarea prevazuta la art. 5 alin. (4).”

    2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) In primele 5 zile ale lunii urmatoare incheierii unui trimestru, persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pe suport hartie si in format electronic, declaratiile prevazute in anexele nr. 2a si 2b.

    (2) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pe suport hartie si in format electronic, declaratiile prevazute in anexele nr. 2a^1 si 2b^1 in primele 5 zile ale lunii urmatoare celei in care au fost incasate in totalitate veniturile aferente unui trimestru.

    (3) Declaratiile prevazute la alin. (1) si (2) se dau pe propria raspundere, se semneaza si se asuma de catre reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 3. Depunerea declaratiei si completarea tuturor campurilor sunt obligatorii. In cazul in care pentru declaratiile prevazute la alin. (1) nu exista date, se completeaza cu zero.

    (4) Contributia datorata in functie de datele raportate prin declaratiile 2a^1 si 2b^1 se notifica de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiilor si se comunica persoanelor mentionate la art. 3, potrivit formularului prevazut in anexa nr. 3.

    (5) Sumele notificate conform alin. (4) pot fi contestate in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta, la comisia de contestatii formata din 3 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, constituita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Persoanele desemnate in comisia de solutionare a contestatiilor nu pot desfasura activitati privind colectarea, centralizarea, calcularea contributiei si notificarea acesteia.”

    3. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (4), in format centralizat, se transmit Ministerului Sanatatii in perioada 25 – 30 a fiecarei luni urmatoare celei in care au fost incasate in totalitate veniturile aferente unui trimestru.”

    4. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    (1) Nerespectarea termenelor de depunere a declaratiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) sau depunerea acestora cu date incomplete si/sau incorecte se notifica de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suporta de persoana care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 3 si are obligatia sa depuna declaratia conform prevederilor art. 5 alin. (2).”

    5. Dupa anexa nr. 2a se introduce o noua anexa, anexa nr. 2a^1, prevazuta in anexa nr. 1.

    6. Dupa anexa nr. 2b se introduce o noua anexa, anexa nr. 2b^1, prevazuta in anexa nr. 2.

    7. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.

    8. In cuprinsul anexelor nr. 1 – 5, sintagma “2010” se inlocuieste cu “anul ….”.

    ART. II

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close