Depunerea declaratiei D200

feature photo

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor ca termenul limita de depunere a “Declaratiei privind veniturile realizate din Romania- formular 200”, pentru veniturile anului 2010, este data de 16 mai 2011.

Declaratia se completeaza si se depune pentru urmatoarele categorii de venituri:

1- venituri din activitati independente – activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala;

nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice pentru care impozitul reținut de platitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

►nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activitați independente impuse pe baza de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu sau stabilit plați anticipate, conform legii.

2- venituri din cedarea folosintei bunurilor – închirieri sau arenda;

►nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat între parți este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfarsitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitați independente, pentru care plațile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final;

3- venituri din activitati agricole determinate în sistem real;

4-venituri realizate într-o forma de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere;

5- transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare în

cazul societatilor închise;

6- venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operațiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate si supravegheate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.

PRECIZARE: Pentru toate celelalte categorii de venituri obtinute de catre contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din:

– salarii si venituri asimilate salariilor;

– investitii, altele decat cele mentionate anterior;

– premii si din jocuri de noroc;

– pensii;

– activitati agricole a caror impunere este finala, respectiv veniturile obtinute prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;

– transferul proprietatilor imobiliare;

– alte surse

NU SE DEPUN DECLARATII privind venitul realizat.

Cu ocazia completarii si depunerii Declaratiei privind veniturile realizate din Romania, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, aceeasi posibilitate este acordata si contribuabililor care în anul 2010 au obtinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îsi pot exprima optiunea prin completarea si depunerea “formularului 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

ATENTIE!

●Formularele 200 si 230 se completeaza de catre contribuabili, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de acestea, si se depun personal sau prin împuternicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

●Formularul 200 se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

●”Formularul 200 – Declaratia privind veniturile realizate din Romania” se poate depune si on-line, pe site-ul www.anaf.ro., daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obtinut conform prevederilor legale.

●Contribuabili care au obtinut venituri din investitii, pentru care au obligatia completarii si depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de catre intermediari (fisele de portofoliu) daca documentele respective au fost anexate la formularul 225.

Organele fiscale competente pentru primirea formularelor 200 sunt cele în a caror raza teritoriala contribuabilii îsi au domiciliul fiscal.

Depunerea “Declaratiei privind veniturile realizate din Romania” – formular 200, dupa data de 16 mai 2011, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 10 si 100 lei.

Formularele 200 se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau descarcate de pe site-ul ANAF – link-ul asistenta contribuabili/toate formularele.

Informatii detaliate se pot obtine la:

– birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenta a contribuabililor, la nr. 031-4039160;

– accesand pagina de Internet, www.anaf.ro.”

 Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close