Proiect de ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.

Administrarea taxei pe valoarea adaugata si, in special, problema solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, constituie o preocupare permanenta a administratiei fiscale din Romania.

Incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010, solutionarea solicitarilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.263/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.131 din 26 februarie 2010.

In vederea imbunatatirii procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare propunem urmatoarele:

1) Solutionarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt incadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicita la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspectiei fiscale, finalizata cu decizie de nemodificare a bazei de impunere, care vizeaza si taxa pe valoarea adaugata.

Astfel, daca intreaga suma negativa solicitata la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA.

Daca suma negativa provine, partial, din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aproba rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisa decizia de nemodificare a bazei de impunere.

Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusa inspectiei fiscale si nu a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu atributii de inspectie fiscala, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspectiei fiscale.

2) Stabilirea unui termen de max. 5 zile pentru emiterea Deciziei de rambursare in cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare incadrate la risc fiscal mic, in vederea fluidizarii procedurii de solutionare a solicitarilor de rambursare.

3) Stabilirea, pentru persoanele impozabile care doresc compensarea sumei negative de TVA solicitate la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, a obligatiei de a solicita aceasta compensare, in caz contrar organul fiscal va proceda la compensarea, din oficiu, a sumelor negative aprobate la rambursare.

4) Efectuarea inspectiei fiscale ulterioare in maximum 4 ani, pentru solicitarile de rambursare depuse atat de marii contribuabili, contribuabilii mijlocii, cat si de ceilalti contribuabili, solutionate cu risc fiscal mic.

Mentionam ca, actualele reglementari prevad ca inspectia fiscala ulterioara, in aceste situatii, se efectueaza in max. 2 ani de la data aprobarii rambursarii.

5) Modificarea plafonului prevazut pentru activitatile de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa care permite persoanelor impozabile, altele decat marii contribuabili sau contribuabilii mijlocii, sa beneficieze de regimul special de rambursare pentru exportatori de la min. 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro (astfel cum este prevazut in prezent), la min. 60% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 500.000 euro.

Precizam ca, potrivit actualelor reglementari, pentru a beneficia de aplicarea regimului special pentru exportatori, acesti contribuabili trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– au in ultimele 12 luni un grad de conformare la depunerea declaratiilor fiscale si a celor informative de 100%;

– au desfasurat in anul anterior in special, activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa, in procent minim de 75% din rulajul debitor al contului de clienti, dar nu mai putin de 1 mil. euro. Conditia privind procentul de 75% din rulajul contului de clienti trebuie indeplinita si in anul solicitarii regimului;

– activitatea de export sa nu fie desfasurata intr-unul din cele patru domenii considerate cu risc fiscal mare (comert cu cereale, fructe si legume, combustibili, materiale de constructie, material lemnos si deseuri);

– nu au fapte, de natura infractiunilor, inscrise in cazierul fiscal;

– nu a fost deschisa procedura de insolventa sau nu a fost declansata procedura de lichidare voluntara.

*

* *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

 Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institutiei.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close