Modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

In M. Of. nr. 311 din 5 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010.

Din cuprins:

    ART. I

    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) In anii 2010 si 2011, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011, Ministerul Finantelor Publice acorda unitatilor administrativ-teritoriale imprumuturi din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobanda de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioada de gratie de un an.”

    2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Valoarea imprumutului solicitat de unitatea administrativ-teritoriala in anul 2011 nu poate depasi valoarea cea mai mica dintre totalul obligatiilor de plata restante inregistrate de aceasta la data de 31 decembrie 2010 fata de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, neachitate la data solicitarii imprumutului, si totalul obligatiilor fiscale restante prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011.

    (4) Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de imprumuturi in anul 2010 pot solicita in cursul anului 2011 contractarea de noi imprumuturi pentru stingerea obligatiilor de plata inregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010.”

    3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si dobanzilor de platit la imprumutul acordat din venituri din privatizare se calculeaza o dobanda de intarziere la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei.”

    4. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Directia generala de trezorerie si datorie publica din Ministerul Finantelor Publice va transmite in sistem electronic Trezoreriei Operative Centrale Situatia privind distribuirea sumelor potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011. Obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.”

    5. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

    “(3^1) In situatia in care unitatile administrativ-teritoriale au contractat doua sau mai multe imprumuturi stingerea obligatiilor de plata se realizeaza in functie de data scadentei fiecarui imprumut, in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.”

    6. La formularul nr. 3 “Conventie de imprumut”, la articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului se calculeaza o dobanda de intarziere la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.”

    ART. II

    Pentru sumele neutilizate si virate integral in contul Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011, unitatile administrativ-teritoriale nu datoreaza dobanda. Dobanda si dobanda de intarziere virate de unitatile administrativ-teritoriale pentru aceste sume in contul Ministerului Finantelor Publice, respectiv in bugetul Trezoreriei Statului, se restituie unitatii administrativ-teritoriale, iar obligatiile de plata viitoare se scot din evidenta contabila.

    Restituirea dobanzilor si dobanzilor de intarziere se efectueaza din oficiu de Ministerul Finantelor Publice, din conturile de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului la care acestea au fost virate, in contul indicat de unitatea administrativ-teritoriala.

    ART. III

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close