Decizia Curtii Constitutionale nr. 150/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (6) si art. 215 alin. (1) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 314 din 6 mai 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 150/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (6) si art. 215 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “JPB Trade” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 28.257/299/2009 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

    La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Popa Marin, cu delegatie depusa la dosar, lipsa fiind cealalta parte, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului autorilor exceptiei, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata, expunand, pe larg, considerentele care fundamenteaza temeinicia acesteia.

    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Incheierea din 29 aprilie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 28.257/299/2009, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “JPB Trade” – S.R.L. din Bucuresti, intr-o cauza avand ca obiect o contestatie la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, potrivit art. 142 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, atunci cand considera ca are dreptul sa incaseze anumite sume, organul fiscal are posibilitatea de a-si constitui si pune in aplicare un titlu executor, in mod unilateral, fara participarea contribuabilului si/sau a justitiei, omitand imprejurarea ca atunci cand fiscul datoreaza bani platitorilor de taxe si impozite acestia au nevoie de hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pentru a putea recupera sumele la care au dreptul. Astfel, se creeaza un dezechilibru si o inegalitate de tratament, fapt ce contravine art. 16 din Constitutie. In acelasi timp se sustine ca, potrivit art. 215 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, contestatia administrativa nu suspenda executarea actului administrativ fiscal, iar posibilitatea contestarii in justitie pe calea contenciosului administrativ nu rezolva in fond chestiunea, intrucat, chiar in caz de castig, sumele incasate nu se restituie, ci se compenseaza cu datorii ale platitorului de taxe si impozite, fiscul beneficiind de posibilitatea utilizarii banilor anumite perioade de timp, fara dobanda. Pe aceasta cale, se contureaza o procedura paralela de administrare a justitiei, contrar prevederilor art. 1 alin. (4) din Constitutie.

    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti opineaza in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.

    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile avocatului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile art. 215 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007. Din notele autorului exceptiei de neconstitutionalitate reiese ca acesta a criticat si dispozitiile art. 142 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, care au fost modificate prin art. I pct. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010. Asadar, obiect al exceptiei il constituie dispozitiile art. 142 alin. (6) si art. 215 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Dispozitiile criticate au urmatorul cuprins:

    – Art. 142 alin. (6): “In cazul in care prin titlul executoriu sunt prevazute, dupa caz, dobanzi, penalitati de intarziere, majorari de intarziere sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunica debitorului.”

    – Art. 215 alin. (1): “Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste texte de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitor la separatia si echilibrul puterilor in stat si art. 16 alin. (1) potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, in ceea ce priveste art. 142 alin. (6) Codul de procedura fiscala, textul se refera la o operatiune strict contabila, si anume calcularea de catre organul de executare a cuantumului exact al dobanzilor, penalitatilor, majorarilor etc., luand in considerare nivelul prevazut in titlul executoriu si intinderea in timp a acestor accesorii. Asadar, organul de executare nu stabileste noi impozite si taxe sau accesorii, ci doar le actualizeaza potrivit titlului executoriu existent. De altfel, Codul de procedura fiscala, la capitolul II cu denumirea “Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire”, instituie si reglementeaza procedura de stingere, compensare si restituire a creantelor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora ce reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului, nefiind necesara in acest caz o hotarare judecatoreasca.

    In ceea ce priveste prevederea cuprinsa in art. 215 alin. (1), Curtea observa ca aceasta este o norma de procedura, pe care legiuitorul este liber sa o edicteze in considerarea anumitor motive sau cerinte de natura fiscala. Desi contestatia pe cale administrativa nu suspenda executarea actului administrativ fiscal, partea are la indemana posibilitatea oferita de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, respectiv suspendarea executarii actului administrativ fiscal cu plata unei cautiuni de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei, potrivit art. 215 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

    Referitor la critica privind incalcarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Constitutie, Curtea constata ca acestea nu au incidenta in prezenta cauza.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (6) si art. 215 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “JPB Trade” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 28.257/299/2009 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close