Normele de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

In M. Of. nr. 315 din 6 mai 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prevederile prezentului ordin se completeaza cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea asiguratorilor pentru incheierea asigurarii obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor si ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, cu modificarile ulterioare.

    ART. 3

    Societatea Comerciala “Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale” – S.A., primarii, prin compartimentele de specialitate, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                    NORME

de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

    ART. 1

    Prezentele norme se aplica:

    a) persoanelor fizice si juridice care detin in proprietate constructii cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, inregistrate in evidentele organelor fiscale;

    b) persoanelor sau autoritatilor desemnate, in conditiile legii, care administreaza locuintele aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

    c) locatorului, in cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar.

    ART. 2

    (1) In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social si care au in proprietate constructii cu destinatia de locuinta, asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor se plateste de catre Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, in conformitate cu prevederile art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011.

    (2) Dupa efectuarea platii potrivit alin. (1), Societatea Comerciala “Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale” – S.A. va emite politele de asigurare impotriva dezastrelor naturale pentru persoanele beneficiare de ajutor social.

    (3) Politele vor fi transmise de catre Societatea Comerciala “Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale” – S.A. unitatilor administrativ-teritoriale, care au obligatia distribuirii acestora catre asigurati.

    ART. 3

    (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, sunt obligati sa furnizeze Societatii Comerciale “Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale” – S.A., in format electronic, lista tuturor constructiilor cu destinatia de locuinta, inclusiv a celor cu destinatia de locuinta sociala, amplasate in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, specificand numele si prenumele sau denumirea proprietarului si, dupa caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscala al acestuia, numarul din registrul de rol nominal unic si din registrul agricol, potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme.

    (2) Datele mentionate mai sus sunt introduse in fisiere de tip Excel si transmise catre Societatea Comerciala “Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale” – S.A.

    (3) Fac exceptie de la obligatia de a transmite in format electronic listele cuprinzand constructiile cu destinatie de locuinta, potrivit alin. (1) si (2), unitatile administrativ-teritoriale care nu dispun de echipamentele necesare pentru transmiterea datelor in format electronic.

    (4) Unitatile administrativ-teritoriale mentionate la alin. (3) au obligatia transmiterii datelor prevazute in anexa, pe suport hartie, pana la dotarea cu echipamentele necesare pentru transmiterea datelor in format electronic.

    ART. 4

    Societatea Comerciala “Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale” – S.A. transmite lunar in format electronic unitatilor administrativ-teritoriale care dispun de echipamentele necesare pentru transmiterea datelor in format electronic sau pe suport hartie celor care nu sunt dotate cu astfel de echipamente lista proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor, precum si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare, in masura in care unitatile administrativ-teritoriale au respectat obligatia prevazuta la art. 3.

    ART. 5

    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close