Decizia Curtii Constitutionale nr. 147/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996

In M. Of. nr. 320 din 10 mai 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 147/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

     Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Dalex Impex” – S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, in Dosarul nr. 3.942/117/2009 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Incheierea din 5 februarie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 3.942/117/2009, Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Dalex Impex” – S.R.L. intr-o cauza avand ca obiect contestatia unui act administrativ fiscal.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca “ipotecarea unui imobil (…) constituie activitate economica, deoarece dreptul de a ipoteca a fost constituit in vederea preluarii distributiei produselor fabricate de Nestle Romania S.R.L. Bucuresti, activitate economica care a adus profit subscrisei”. Pe de alta parte, sustine ca incheierea de contracte de comodat intre societatea comerciala si angajatii sai cu referire la un imobil al sau pentru a fi folosit ca locuinta de serviciu nu poate fi exceptata din sfera activitatilor economice, neexistand nicio diferenta intre contractele de comodat si de inchiriere cu privire la un bun imobil pentru a justifica o diferentiere de tratament juridic.

    Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 125^1 alin. (1) si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este inadmisibila ca urmare a abrogarii acestora.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile art. 125^1 alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatoarea denumire:

    – Art. 125^1: “Semnificatia unor termeni si expresii”

    – Art. 149: “Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital”

    – Art. 172 are denumirea “Produse intermediare” si a fost abrogat prin art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009.

    De asemenea, constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate si dispozitiile art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, care au urmatorul cuprins:

    – Art. 51: “Fondul de locuinte de serviciu se compune din:

    a) locuinte existente, care, potrivit prevederilor legale, raman cu destinatia de locuinte de serviciu la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

    b) locuinte noi.

    Conditiile si durata de inchiriere vor fi stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre partile contractante, accesoriu la contractul de munca.”

    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 38 (devenit art. 41 din Constitutia Romaniei, republicata) privind dreptul la munca si la protectie sociala, art. 41 (devenit art. 44 din Constitutia Romaniei, republicata) referitor la dreptul de proprietate privata, art. 134 alin. (1) (devenit art. 135 din Constitutia Romaniei, republicata) privind libertatea comertului.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textele de lege criticate reglementeaza semnificatia unor termeni si expresii, respectiv ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital, notiunea de produse intermediare, definitia taxei pe valoarea adaugata sau modalitatea in care poate fi ajustata taxa pe valoarea adaugata sau componenta fondului de locuinte de serviciu, care, in raport cu criticile formulate, nu au relevanta. Pe de alta parte, Curtea constata ca autorul exceptiei nici nu motiveaza pretinsa incalcare a textelor invocate, simpla enumerare a textelor constitutionale nu satisface exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora “Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate”.

    In ceea ce priveste art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea “Produse intermediare”, Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale cu exceptia de neconstitutionalitate, acesta a fost abrogat prin art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009. Or, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante in vigoare ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, astfel ca exceptia cu un atare obiect a devenit inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125^1 alin. (1) si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Dalex Impex” – S.R.L. in Dosarul nr. 3.942/117/2009 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

    2. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Dalex Impex” – S.R.L. in Dosarul nr. 3.942/117/2009 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close