Decizia Curtii Constitutionale nr. 156/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. (2) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 320 din 10 mai 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 156/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins :

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

     Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Rompetrol Downstream” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 30.707/215/2009 al Judecatoriei Craiova – Sectia civila.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

     CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 13 aprilie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 30.707/215/2009, Judecatoria Craiova – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Rompetrol Downstream” – S.R.L. din Bucuresti.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca dispozitiile criticate limiteaza posibilitatea unei terte persoane de a formula contestatie la executare, chiar daca organul fiscal nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de Codul de procedura fiscala, incalcandu-se astfel prevederile art. 16 si 21 din Constitutie. Prin stabilirea unei proceduri prin care contestatia tertului care pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii, iar nu de cand tertul a luat la cunostinta despre executarea silita, se ingradeste accesul liber la justitie al acestuia.

    Judecatoria Craiova – Sectia civila arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Avocatul Poporului arata ca dispozitiile de lege criticate, referitoare la termenul de contestare pe care il are la dispozitie o terta persoana care pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului, nu instituie privilegii sau discriminari pe criterii arbitrare, nefiind contrare principiului egalitatii in drepturi. De asemenea, dispozitiile de lege criticate nu contravin nici art. 21 din Constitutie. Accesul liber la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se infaptuieste justitia, fiind, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, atributul legiuitorului de a stabili reguli de procedura si judecata.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

     CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 173 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul continut: “Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.”

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea in drepturi si art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca instituirea unui termen de decadere nu este de natura sa impiedice liberul acces la justitie sau dreptul la aparare al partilor din proces.

    De asemenea, Curtea retine ca legiuitorul are competenta exclusiva de a stabili regulile de desfasurare a procesului in fata instantelor judecatoresti, solutie ce rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (2), potrivit carora procedura de judecata este prevazuta de lege, astfel ca, pentru situatii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedura, precum si modalitati de exercitare a drepturilor procesuale, astfel incat liberul acces la justitie sa nu fie afectat.

    Exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decat intr-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, intre care si stabilirea unor termene, dupa a caror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibila.

    Mai mult, obligatia partilor de a-si exercita drepturile procesuale in cadrul termenelor stabilite de lege reprezinta expresia aplicarii principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului sau in mod echitabil si intr-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrari a justitiei, precum si necesitatii aplicarii si respectarii drepturilor si garantiilor procesuale ale partilor.

     Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

     CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

     Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Rompetrol Downstream” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 30.707/215/2009 al Judecatoriei Craiova – Sectia civila.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close