Au fost publicate Proiectele de Lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala

In temeiul dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Justitiei a supus dezbaterii publice vineri, 20 mai 2011, urmatoarele proiecte de lege:

 Ø      Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedura Civila

Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilaare ca obiect de reglementare masuri de ordin legislativ vizand, in esenta, corelarea, modificarea, completarea si/ sau abrogarea dispozitiilor reglementarilor speciale cu incidenta in materia dreptului procesual-civil, dar si in domenii conexe.

Punerea in aplicare a noului Cod de Procedura Civila, lege fundamentala ce reglementeaza ansamblul raporturilor de drept procesual civil, a implicat o activitate legislativa elaborata, ale carei principale directii sunt:

– instituirea dispozitiilor tranzitorii si de punere in aplicare care sa realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare;

– asigurarea compatibilitatii noului Cod de Procedura Civila cu celelalte legi in vigoare;

– corelarea dispozitiilor noului Cod de Procedura Civila.

 Proiectul de lege poate fi consultat  aici

Expunerea de motive poate fi consultata aici

Ø      Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala

Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Codului de Procedura Penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual-penale cuprinde principalele directii de reglementare:

– stabilirea de reguli procedurale pentru rezolvarea situatiilor tranzitorii generate de intrarea in vigoare a noului Cod de Procedura Penala, in raport de stadiul in care se afla procesul penal sau diferite proceduri penale la momentul intrarii in vigoare a noului Cod;

– dispozitii privind abrogarea unor texte din legislatia speciala, ca urmare a cuprinderii acestora in noul Cod de Procedura Penala, pentru evitarea paralelismelor procedurale, precum si dispozitii de modificare a unor texte din legislatia speciala, in vederea corelarii cu dispozitiile noului Cod de Procedura Penala;

– dispozitii legate de modificarea si completarea unor texte din Codul de Procedura Penala.

 Proiectul de lege poate fi consultat  aici

Expunerea de motive poate fi consultata aici

  Ø      Proiectul de Lege privind executarea pedepselor si a masurilor educative privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Adoptarea noului Cod Penal si a noului Cod de Procedura Penala, legi ce introduc in sistemul penal roman schimbari cu privire la sanctiunile si masurile privative de libertate, in special referitoare la minori, aplicabile in cursul procesului penal, impunea o reconfigurare a cadrului general privind executarea pedepselor.

Cadrul legislativ existent in materie, reprezentat  de dispozitiile  din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor si masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, nu mai poate fi considerat ca fiind adecvat noilor reglementari cuprinse in noile Coduri.

Proiectul de lege completeaza in mod firescprevederile substantiale si procesual penale privind pedepsele si masurile privative de libertate cuprinse in noul Cod Penal si noul Cod de Procedura Penala, aratand modul in care acestea sunt aduse la indeplinire astfel incat finalitatea acestora, si anume resocializarea persoanei majore condamnate, dezvoltarea fireasca si armonioasa fizica si psihica a minorului sau a tanarului condamnat, prevenirea savarsirii de noi infractiuni si  asigurarea bunei desfasurari a procesului penal prin impiedicarea sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata, sa beneficieze de cat mai multe mijloace de realizare.

 Proiectul de lege poate fi consultat  aici

Expunerea de motive poate fi consultata aici

    Ø      Proiectul de Lege privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate

 Adoptarea Noului Cod Penal si a Noului Cod de Procedura Penala, legi ce introduc in sistemul penal roman schimbari de substanta cu privire la sanctiunile si masurile neprivative de libertate aplicabile in cursul procesului penal, impunea o reconfigurare a cadrului general privind executarea acestora. In conditiile in care noile Coduri in materie penala extind si mai mult sfera sanctiunilor si masurilor comunitare (consacrand  amanarea aplicarii pedepsei, munca in folosul comunitatii, extinzand domeniul masurilor educative neprivative de libertate etc.) o reglementare cadru a executarii pedepselor si masurilor neprivative de libertate, distincta de cea referitoare la executarea in regim privativ de libertate, s-a afirmat ca o necesitate legislativa.

 Proiectul de lege poate fi consultat  aici

Expunerea de motive poate fi consultata aici

 Ø      Proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Acest  proiect de lege regandeste intregul sistem de probatiune, atat din punct de vedere organizational, cat si din punct de vedere functional si este elaborat avand la baza prevederile din noile Coduri in materie penala. Proiectul urmareste reformarea sistemului de probatiune prin internalizarea valorilor, principiilor, abordarilor si conceptelor moderne promovate prin recomandari si alte instrumente specifice elaborate la nivel european in domeniul probatiunii, dar, in acelasi timp, este articulat pe experienta practica acumulata in activitatea de probatiune pana in prezent.

 Proiectul de lege poate fi consultat aici

Expunerea de motive poate fi consultata aici

Supunerea spre dezbatere publica a celor 5 proiecte de lege reprezinta una dintre ultimele etape in procesul de implementare a noilor coduri.

Proiectele supuse spre dezbatere publica sunt disponibile la sectiunea „Proiecte de acte normative aflate in dezbatere”, iar observatiile si propunerile pot fi transmise pana la data de 20 iunie 2011, pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, prin fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Sursa: www.just.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close